Henkilökunnan pedagogisen kehittymisen suunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottamassa käyttöön opettajien pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tavoittena on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana.

Tiedekunnan dekaani on tehnyt asiasta päätöksen keväällä 2018. Tavoitteiksi on asetettu sekä yliopistopedagogisen koulutuksen suorittamista että oman opetuksen kehittämistä ja osaamisen jakamista. Pedagogista koulutusta on mielekästä suorittaa sekä rinnakkain että vuorotellen oman opetustyön kanssa, jolloin voit myös soveltaa oppimaasi omaan opetukseesi. Perusopintoihin sisältyvän opetusharjoittelun kanssa yhtä aikaa hyödynnät omaa opetusta ja ohjausta opetusharjoittelussasi. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajana kehittymiseen on tarkoitus hyödyntää omaa opetusta ja sen kehittämistä sekä opiskelija- ja vertaispalautetta, jota kannattaa kerätä säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Kehittymistä on myös hyvä välillä havainnoida ja reflektoida eli peilata sekä aiempaan tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden, jotta tiedät, miten olet kehittynyt ja mihin seuraavaksi suuntaat.

Suunnitelman tekemisen tueksi on tehty ohjeita, joita tullaan kehittämään kysymysten ja tarpeiden mukaan. Suunnittelussa kannattaa erityisesti huomioida, että yliopistopedagogiikan kursseille haku on poikkeuksellisen aikaisin ja kaikki halukkaat eivät aina mahdu mukaan. Kevään 2019 kurssien hakuaika on KÄYNNISSÄ 5.11.2018 asti, ja syyslukukausien kursseille haku on aina ennen kesälomia.

Tiedekunnan pedalehtorit tukevat mielellään suunnitelman tekemisessä, opetuksen kehittämisessä ja osaamisen jakamisessa. Tule käymään Chemicum A123 tai laita viesti ml-opetuki@helsinki.fi.

“Inspiring scientific discovery and student innovation”

The Study International website just published an editorial on international MSc studies at the Faculty of Science.

“At the forefront of innovation, the Faculty of Science at the University of Helsinki is helping create a sustainable future through cutting-edge research, awe-inspiring academics and professors who value students’ creative input” writes Study International.

Interviews of students such as Oyelowo Oyedayo (Geoinformatics), Gur Ersalan (Data Science), Teodor Duevski (Theoretical and Computational Methods) confirm that “if there is one thing that makes Helsinki really stand out it is the interaction between the staff and its students.”

Read the full story here: “Inspiring scientific discovery and student innovation”

Welcome to the new blog!

The purpose of this blog is to allow teachers, students, leaders and admin of the faculty to inform others of their activities related to improvement of teaching and learning. Some of the material will be in English, some in Finnish and Swedish.

Talking of internationalisation, practically all our MSc and PhD programmes teach in English. (The exception to this rule is teacher education.) On the other hand, all our current 7 BSc programmes teach primarily in Finnish, partially also in Swedish. This will change, as a brand new international BSc programme in science will start in 2019!

Currently, the fraction of non-Finnish degree students is only 1% at the BSc level and increases to 15%  at the MSc level, and eventually to 26% at the PhD level.

In the latest application round to MSc programmes, we received almost 800 applications. About two thirds of the applicants were from outside EU, so there clearly is an international interest to our degree programmes.