Profiili

Annika Pöysä, FM

Työskentelen tohtorikoulutettavan työsuhteessa Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa tammikuusta 2019 alkaen.

Väitöskirjani käsittelee Ison-Britannian kantahenkilökunnan upseerien identiteetti- ja roolikäsityksiä ensimmäisessä maailmansodassa.

Erikoisalaani on psykologisten teorioiden ja tutkimustulosten käyttäminen historian ymmärtämisen apuvälineinä.

 

Yhteystietoni löydät Helsingin yliopiston Tuhat-portaalista.