Tekijänoikeus työsuhteessa

Suomen lain mukaan tekijänoikeus syntyy aina tekijälle. Työnantajalle ei yleisesti siirry oikeutta työntekijän työsuhteessa tekemiin tekijänoikeuden alaisiin teoksiin. Oikeuksien siirtymisestä on sovittava erikseen.

Työantajalle voi työn luonteesta johtuen siirtyä käyttöoikeuksia: työantaja voi saada työntekijän tekijänoikeuden alaiseen teokseen työantajan toiminnan edellyttämän käyttöoikeuden. Työntekijälle jäävät tekijänoikeudet ja hän voi vapaasti käyttää niitä hyväkseen. Työntekijän oikeuksien käyttämistä voivat rajoittaa kuitenkin työsuhteesta johtuvat velvoitteet.

Työnantajan käyttöoikeuden laajuus ja oikeuksien siirtyminen vaihtelevat alasta riippuen. Yliopistolle ei perinteisesti ole katsottu siirtyvän työnantajana mitään oikeuksia opettajien ja tutkijoiden tekemään tekijänoikeuden alaiseen aineistoon.

Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos tai tietokanta on luotu täytettäessä työsuhteesta tai virkasuhteesta johtuvia tehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen sekä tietokantaan siirtyy työnantajalle. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sotilasopetuslaitoksia lukuun ottamatta korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän luomaan tietokantaan tai tietokoneohjelmaan ja siihen välittömästi liittyvään teokseen.

Tekijänoikeuslain 40 b §