TELLme

Peli- ja puheteknologia maahanmuuttajien suomen kielen oppimisessa.

Technology-enhanced language learning with mobile devices (lyhyemmin TELL me) on Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa vuonna 2016 käynnistynyt tutkimusprojekti, joka tutkii mobiililaitteessa toimivan kielenoppimispelin vaikutusta maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen. Sen keskiössä on kielenoppimispeli, jota pelataan puhumalla. Peli hyödyntää automaattista puheentunnistusta, jonka avulla se arvioi pelaajan puhetta, antaa palautetta ja kerää tietoa oppimisen kehityksestä. Pelaaja oppii kieltä ja sen ääntämistä luonnollisesti itsenäisen harjoittelun kautta.

Maahanmuuttajien kielenoppiminen on entistä tärkeämpi yhteiskunnallinen kysymys, sillä se on väylä työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin sekä edesauttaa kotoutumista. Koska opetuksen järjestäminen on kallista, oppimisen tueksi tarvitaan teknologisia ratkaisuja. Tähän haasteeseen voidaan vastata kehittämällä puheteknologiaa, joka mahdollistaa puhekäyttöliittymän esimerkiksi mobiililaitteille. Puhekäyttöliittymä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää puheeseen perustuvia digitaalisia kielenoppimissovelluksia. 

Tutkimuksessa käytetyn puheentunnistukseen perustuvan kielenoppimispelin tavoitteena on:

  1. Edistää aloittelevien suomen kielen opiskelijoiden sanaston hallintaa
  2. Kiinnittää kielenoppijoiden huomio ymmärrettävän ääntämyksen tärkeyteen

 

Kielenoppimispeli soveltuu eri ikäryhmille, ja se huomioi myös lukutaidottomat sekä ne pelaajat joiden äidinkielen kirjaimisto poikkeaa latinalaisista aakkosista. Peliä on aiemmin tutkittu englannin kielen opiskelussa suomekielisillä lapsilla Say It Again, Kid! -projektissa.  

Tarkemmat yhteystiedot tutkimusryhmästä löydät täältä.