#TUTP2020 | 10.-11.9.2020 Tieteiden talo | Vetenskapernas Hus | House of Science and Letters | Address: Kirkkokatu 6, Helsinki, Finland

Konferenssi toteutetaan niin, että puhujia lukuun ottamatta kaikki osallistuvat etänä. Myös puhujat voivat halutessaan osallistua työryhmiinsä etänä, jotka järjestetään myös virtuaalisesti. Etäosallistumisohjeet toimitetaan ilmoittautuneille konferenssiviikolla.

Due to the coronavirus situation, everybody, except for the speakers, will participate virtually. For anyone living abroad, it is not possible to attend the venue. Also the speakers may take part virtually in their session(s). All sessions will be organized also virtually The instructions will be sent to all participants before the conference.

Työryhmien ja esitelmien aikataulut | Programme with sessions and presentations (pdf)

Uskonto ja yhteiskunnan haasteet

Teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi teemalla uskonto ja yhteiskunnan haasteet. Järjestäjinä ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat yhdessä.

Religion och utmaningar i samhället

Den första gemensamma konferensen inom teologi och religionsvetenskap i Finland med temat religion och utmaningar i samhället. Organiseras av akademiska föreningar inom teologiska och religiösa studier.

Religion and contemporary challenges in the society

The first concerted conference in the field of theology and religious studies in Finland with the theme of religion and contemporary challenges in the society. Organized together by Finnish learned associations in the field of theology and religious studies.