Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2020

Forskningsdagar i teologi och religion | Research Conference in Theology and Religion

19. – 20.3.2020 Tieteiden talo | Vetenskapernas Hus | House of Science and Letters | Kirkkokatu 6, Helsinki, Finland

Teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi. Järjestäjinä ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat yhdessä.

Den första samlade konferensen inom teologi och religionsvetenskap i Finland. Organiserad av akademiska föreningar inom teologiska och religiösa studier.

The first concerted conference in the field of theology and religious studies in Finland. Organized by Finnish learned associations in the field of theology and religious studies.

Call for Sessions