Esitelmäkutsu | Call for papers

På svenska, se nedan. For a version in English, please see below.

Kutsumme ystävällisesti esitelmäehdotuksia ensimmäisille Teologian ja uskonnontutkimuksen päiville 19.-20.3.2020. Lähetä esitelmäehdotuksesi 8.11.2019 mennessä. Esitelmää voi ehdottaa työryhmään tai yleisesti niiden ulkopuolelle.

Esitelmäehdotuksen tulee sisältää:

 • Otsikko
 • Lyhyt kuvaus esitelmästä ja mahdollisesti siitä, mihin työryhmään sitä esitetään (enintään 200 sanaa), katso lista työryhmistä
 • Esitelmänpitäjän yhteystiedot (nimi, affiliaatio, sähköposti, puhelinnumero)
 • Esitelmän kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti
 • Esitelmäehdotukset lähetetään 8.11.2019 mennessä Kati Tervo-Niemelälle (kati.tervo-niemela@uef.fi) ja Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi)

 

Vi välkomnar bidrag av hög kvalitet inom området teologi och religionstudier. Förslag till presentation bör skickas senast den 8 november 2019. Presentationer kan vara kopplade till en viss session eller utanför fasta sessioner.

Förslag till presentation bör innehålla:

 • Presentationens titel
 • En kort beskrivning av presentationen med eventuell information om vilken session presentationen länkar till, med max 200 ord, se listan över sessioner.
 • Kontaktinformation för presentatören (namn, anknytning, e-post, telefonnummer)
 • Presentationen kan hållas på finska, svenska eller engelska
 • Förslag bör skickas till till Kati Tervo-Niemelä (kati.tervo-niemela@uef.fi) och Isto Peltomäki (isto.peltomaki@helsinki.fi) senast den 8 november 2019

 

We would like to warmly invite proposals for presentations of high level with any subject in the field of theology and religious studies until November 8th, 2019. Presentations can be proposed linked to a certain session or either outside any fixed sessions.

Proposal for a presentation should include:

 • Title of the presentation
 • A short description of the presentation possibly with the information of what session the presentation links to, with maximum 200 words, see the list of sessions.
 • Contact information of the presenter (name, affiliation, e-mail, telephone number)
 • Presentation can be held in Finnish, Swedish or English
 • Proposals are asked to be sent until November 8th, 2019 to Kati Tervo-Niemelä (kati.tervo-niemela@uef.fi) and Isto Peltomäki (isto.peltomaki@helsinki.fi)