Työryhmäkutsu | Call for sessions

For English, please see below.

Kutsumme ystävällisesti työryhmäehdotuksia ensimmäisille Teologian ja uskonnontutkimuksen päiville 19.-20.3.2020. Lähetä työryhmäehdotuksesi 10.9.2019 mennessä. Ehdotetut työryhmät voivat olla avoimia sessioita, joihin tutkijat voivat ehdottaa esitelmiä, tai suljettuja sessioita, joihin työryhmän järjestäjä ehdottaa esitelmän pitäjät. Työryhmä voi myös olla näiden yhdistelmiä. Työryhmät ovat kestoltaan 1,5 – 2 tuntia ja esitelmien määrä on 3-5. Työryhmällä voi myös olla useampia sessioita.

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää:

  • Otsikko
  • Lyhyt kuvaus työryhmän teemasta ja siitä, minkätyyppiset esitelmät ovat tervetulleita (enintään 200 sanaa)
  • Työryhmän vetäjän tai vetäjien yhteystiedot (nimi, affiliaatio, sähköposti, puhelinnumero) sekä suljettujen sessioiden osalta myös ehdotetut esitelmänpitäjät ja aiheet
  • Työryhmän kieli voi olla suomi, ruotsi, englanti tai näiden yhdistelmä
  • Työryhmäkutsut lähetetään 10.9.2019 mennessä Kati Tervo-Niemelälle (kati.tervo-niemela@uef.fi) ja Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi)

Katso lista työryhmistä.

We would like to warmly invite proposals for sessions of high level with any subject in the field of theology and religious studies until September 10th, 2019. Proposed sessions may be closed with prepared list of paper presentations or open for entries of papers that are assessed together with the conference organizers. A session can also be a combination of the open and closed format. Sessions are 1.5 to 2 hours in length and consist 3-5 paper presentations each.

Proposal for a session should include:

  • Title of the session
  • Description of the session and information of what kind of presentations are welcome, with maximum 200 words
  • Contact information of the organizers (name, affiliation, e-mail, telephone number)
  • Sessions can be held in Finnish, Swedish, English or combination of these
  • Proposals are asked to be sent until September 10th, 2019 to Kati Tervo-Niemelä (kati.tervo-niemela@uef.fi) and Isto Peltomäki (isto.peltomaki@helsinki.fi)

See the list of sessions.