Ilmoittautuminen ja maksut | Registration and fees

Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2019.

Registration opens on December 1st 2019.

Ilmoittautumismaksut | Participation fees:

Perustutkinto-opiskelijat ja lukiolaiset | Students (not PhD candidates): Free

Järjestävän tieteellisen seuran jäsen | Member of an organizing society:  20 €

Muut | Others: 35 €

Illalliskortti | Dinner (on Thursday): 55 €