Työryhmät | Sessions

Analyyttisiä näkökulmia teologisiin opinkohtiin | Analytical Explorations of Theological Doctrine

Arktinen kristinusko | Arctic Christianity

Culture wars in the United States 

Diakoniatyö ja yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset haasteet | Diaconia in the midst of social and economic challenges of the society (Diakonian Tutkimuksen Seura)

Eletyn uskonnon tutkimus Suomessa: Esimerkkejä, kritiikkiä ja tulevaisuuden suuntia | Studying lived religion in Finland: Examples, critique(s), and future horizons 

Faith Traditions in Change: Ecumenical and Interreligious Contexts 

Homo Sapiens ja teologien oppitunti maailman tilasta | Homo Sapiens: A Theologians’ Lecture of the State of the World (Suomen eksegeettinen seura)

Hyve ja pahe – mitä, missä, milloin?

Islamic Interpretive Tradition and the Question of Gender and Canonization

Jumalanpalvelus, papit ja saarnan ja kirkkotilan teologia 

Kansanusko, kulttuuri ja nykyhenkisyys | Folktro, kultur och nyandlighet | Folk belief, culture and contemporary spirituality

Katolilaiset konflikteissa: vastustuksen teologiaa ja politiikkaa

Laulava seurakunta luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa | Den sjungande församlingen i lutherska och ortodoxa kyrkan | Singing Congregation in the Lutheran and the Orthodox Churches (The International Society for Orthodox Church Music ry / Hymnologian ja liturgiikan seura)

“Learning from New Religion and Spirituality” research project – panel discussion

Lived Scriptures in Late Antiquity  

Luterilaisen uskontoteologian haasteet ja mahdollisuudet

Maallisten kertomusten teologiaa Raamatussa | The theology of non-religious narratives in the Bible

Mieli, merkitys ja yhteisö: sosiokognitiivisia lähestymistapoja uskonnontutkimukseen

Opettajankoulutus ja katsomusten moninaisuus | Lärarutbildning och åskådningarnas mångfald 

Persoonan yksilöllisyys ja yhteisöllisyys Lutherilla ja luterilaisessa teologiassa 

Religion, Spirituality, and Sport 

Religious Communities and Immigrants

Research on religion and popular culture today 

Russian Religions And Religiosities | Venäjän uskonnot ja uskonnollisuudet 

Runollinen jumalapuhe (Patristinen seura)

Sexual abuse in religious communities | Seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisissa yhteisöissä

Sielunhoidon teologia, sairaalasielunhoito ja pastoraaliteologia 

Spirituality, health and meaning in life 

Suomalaisen uskontotieteen lähestymistapoja | Perspektiv på religionvetenskap i Finland (Suomen uskontotieteellinen seura)

Suomalaiset muslimit 

Suomalaisten arjen uskonnollisuus (Kirkon tutkimuskeskus)

Suomen ev. lut. kirkko ja Neuvostoliitto 1917–1991 

Teknologiat hyvän elämän palveluksessa?  

Teologia eletyn uskonnollisuuden tulkkina: uudistuvat metodit ja normatiivisuus (Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura)

Trends and Themes in Current Research on Judaism

Tutkijat, tiede ja yhteiskunta. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta 1900-luvun muutoksissa

Urbaani usko | Urban faith 

Uskonnollinen vakaumus, uskonnon vaihtaminen, uskontoon liittyminen ja siitä luopuminen Religious conviction, religious conversion, joining and leaving religion

Uskonnollisen kielen kääntäminen (Suomen eksegeettinen seura)

Uskonnon ja tieteen rajapinnan tutkimus – Investigating the science-religion interface

Uskonnontutkimus ja ympäristökriisi 

Uskonto ja etiikka 

Uskonto ja huumori 

Uskonto ja politiikka | Religion and Politics

Uskonto ja tunteet  | Religion and Emotions

Uskonto ja yhteiskunta historian murroskohdissa

Uskonto, katsomus ja kasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa (Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura)

Uskonto ja sukupuoli | Religion and Gender 

Ääriliikkeet, kirkko ja uskonto