Jumalan paluu 2000 -luvulle

Jumalan paluu 2000-luvulle -kirjan kansiVuoden 2019 vuosikirja Jumalan paluu 2000-luvulle on ilmestynyt. Jaana Hallamaan ja Timo Koistisen toimittaman teoksen artikkelit on koottu vuoden 2018 symposiumin pohjalta. Ne sukeltavat maallistumisen ja uskonnollisuuden teemoihin tämän päivän eri konteksteissa.

Maallistuminen on yksi modernin teologian ja uskonnontutkimuksen tärkeimmistä teemoista. Ilmiötä on pdetty markkinatalouden, demokratisoitumisen ja tieteellis-teknisen ajattelun maailmanlaajan leviämisen vääjäämättömänä seurauksena. 2000-luvulla käsitys kulttuurien kaavamaisesta muutoksesta on kuitenkin kyseenalaistettu. Uskonnot eivät ole kadonneet, vaan niiden vaikutus ja näkyvyys ovat vahvistuneet monilla elämänalueilla. Kirjassa käsitellään uskonnon paluuseen kytkeytyviä ajankohtaisia ilmiöitä, teemoja ja kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmasta.