Teologiaa kirjastoissa

Helsingin yliopiston kirjaston teologian ja uskonnontutkimuksen kokoelmat sijaitsevat Pääkirjastossa (Kaisa-talossa) kirjastossa 6. kerroksessa. Kokoelmat koostuvat entisistä teologisen tiedekunnan kirjaston, Topelian ja Opiskelijakirjaston kokoelmista. Teologinen aineisto (painetut ja elektrinset kirjat, lehdet, opinnäytteet) löytyy luetteloituna Helka-tietokannasta. Yliopiston ostamat elektroniset lehdet löytyvät Nelli-portaalin kautta. Nellin teologinen aineisto on luokiteltu erikseen (ks. Selaa tieteenaloittain — Teologia ja uskontotiede). Avoimen verkon aineistoista, ks. tämän blogin avoimia e-aineistoja -sivu.

Muita teologista kirjallisuutta sisältäviä kirjastoja Suomessa:

Kansalliskirjasto
Kansalliskirjaston kokoelmien pääalat ovat historia, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus, antiikin- ja keskiajantutkimus, taiteiden tutkimus (musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet), kielitiede ja filosofia. Teologian aloista varsinkin Kansalliskirjaston kirkkohistorian kokoelma on merkittävä. Myös systemaattisen teologian kannalta tärkeitä kirjoja kirjaston kokoelmissa on runsaasti. (Kansalliskirjasto on remontissa 1.6.13 alkaen syksyyn 2015, ks. lisätietoja kirjaston sivuilta).

Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Teologinen tiedekunta perustettiin Joensuun (nyk. Itä-Suomen) yliopistoon vuoden 2002 alussa lukien. Kirjaston teologinen kokoelma on vielä suppea, joskin ortodoksista kirjallisuutta on verrattain runsaasti. Erikoiskokoelmiin kuuluvat esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkkokunnan yleisen kirjaston kokoelma sekä Suomen ortodoksisen pappisseminaarin kokoelma (siirretty Kuopiosta).

Åbo akademis bibliotek
Åbo akademin teologisessa tiedekunnassa opetetaan samoja oppiaineita kuin Helsingissä. Teologisen tiedekunnan kirjaston kokoelma on nidemäärältään pienempi kuin HY:n teologisen tiedekunnan kirjaston, mutta kirjaston kokoelmiin sisältyy kirjallisuutta, jota Helsingistä ei löydy.

Donner-instituutin kirjasto (Turku)
Uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti on Åbo Akademin säätiön alaisuudessa toimiva yksityinen tutkimuslaitos Turussa. Instituutin tehtävänä on uskontotieteellisen ja kulttuurihistoriallisen tutkimuksen edistäminen. Instituutin Steinerbiblioteket on Pohjoismaiden suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto. Aineisto on luetteloitu Åbo Akademin kirjastotietokantaan.

Suomen teologisen instituutin kirjasto (Helsinki)
Kirjastossa on teoksia kaikilta teologian aloilta, mutta painopistealueena on raamattututkimus (Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikka).

Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Diakin kirjasto- ja tietopalvelut koostuvat yksiköiden kirjastojen ja verkkokirjaston toiminnasta. Painopistealoja ovat diakonia, sosiaaliala, terveydenhuolto, kasvatus, viestintä ja viittomakieli. Kokoelmaluettelo DIANA on käytettävissä verkossa.

Varastokirjasto (Kuopio)
Varastokirjasto on tieteellisten ja yleisten kirjastojen yhteinen varastointikeskus. Tilaukset Varastokirjastosta tehdään kirjaston lomakkeen kautta ja palvelu on maksutonta. Tilaukset toimitetaan nopeasti: painettu aineisto on usein käytettävissä jo seuraavana päivänä ja elektroniset artikkelikopiot lähetetään vuorokauden kuluessa tilauksesta. Varastokirjastossa on varsinkin vanhempaa teologista kirjallisuutta.

Studium Catholicum kirjasto (Helsinki)
Katoliseen teologiaan ja filosofiaan erikoistunut kirjasto. Kirjasto on avoinna lukukausien aikana ti ja to 10-16, ke 10-18. osoite: Ritarikatu 3 A, 00170 Helsinki.

Valamon luostarin kirjasto
Kirjaston kokoelmaan kuuluu vanhaa venäjänkielistä ortodoksista kirjallisuutta sekä uudempaa kirjallisuutta usealta teologian alalta. Kokoelmaa kartutetaan myös muita uskontoja, uskontotiedettä ja filosofiaa käsittelevillä teoksilla. Lisäksi kirjastossa on laaja valikoima ortodoksista aikakauslehdistöä.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjasto.
Kirjaston kokoelmaan kuuluu vanhaa venäjänkielistä ortodoksista kirjallisuutta sekä uudempaa kirjallisuutta usealta teologian alalta. Kokoelmaa kartutetaan myös muita uskontoja, uskontotiedettä ja filosofiaa käsittelevillä teoksilla. Lisäksi kirjastossa on laaja valikoima ortodoksista aikakauslehdistöä.

Jos tarvitsemaasi kirjaa ei löydy Helsingin yliopiston kirjastoista, tarkista kirjan saatavuus Suomen tieteellisten kirjastojen yhteisluettelosta (Melinda). Jos kaivattua kirjallisuutta ei löydy Suomesta, kannattaa tutustua Pohjoismaiden ja muun Euroopan kirjastojen kokoelmaluetteloihin. Ne ovat saatavilla varsin kattavasti Internetin kautta.

Helsingin yliopiston välittää kotimaisia kaukolainoja ja Kansalliskirjasto hoitaa keskitetysti ulkomaisen kaukopalvelun.

Muiden maiden kirjastoja ja tietokantoja