Thesaurus Linguae Graecae -opastus

Mikä Thesaurus Linguae Graecae – TLG on?

Thesaurus Linguae Graecae on tietokanta, joka sisältää käytännöllisesti katsoen kaiken säilyneen kreikankielisen käsikirjoitusmateriaalin Homeroksesta (700-luvulla eKr.) aina vuoteen 600 jKr. Lisäksi tietokannasta löytyy suurin osa säilyneistä teoksista vuoden 600 jKr. jälkeen, aina Byzantin tuhoon 1453 saakka. TLG-tietokanta sisältää yli 10 000 teosta 4000:lta eri kirjoittajalta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusilla teksteillä.

TLG-tietokantaa ylläpitää Kalifornian yliopiston tutkimuskeskus The Thesaurus Linguae Graecae (TLG®). Tutkimuskeskuksen lopullisena tavoitteena on luoda kattava tietokanta kaikesta kreikankielisestä kirjallisuudesta antiikista nykypäivään.

The Thesaurus Linguae Graecae -tutkimuskeskus on julkaissut TLG-tietokannan CD-ROM-levyllä, mutta sittemmin tietokantaa on kehitetty vain online-versiona. Luettelo tietokannan kirjoittajista ja teoksista sekä bibliografia näiden kriittisistä editioista on julkaistu kirjana: Luci Berkowitz and Karl A. Squitier, Thesaurus Linguae Graecae Canon of Greek Authors and Works, third edition (Oxford University Press, 1990). Luettelo tietokantaan tällä hetkellä (2016) sisältyvistä kreikankielisistä auktoreista löytyy täältä.

Missä TLG:tä voi käyttää?

Thesaurus Linguae Graecaen käyttösäännön mukaan tietokannan etäkäyttö ei ole mahdollista. Käytössä oleva lisenssi kattaa Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat, muun henkilökunnan sekä yliopiston kirjastojen paikallisasiakkaat. Kirjautuminen TLG:n palvelimelle onnistuu ainoastaan yliopiston sisäisestä verkosta käsin. Henkilökohtainen läsnäolo kampusalueella on siis edellytys tietokannan käyttämiseen.

Huom! Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä muu henkilökunta voivat käyttää verkkoaineistoja myös muualta kuin yliopiston tiloissa olevilta koneilta normaalien etäyhteyspalvelukäytäntöjen mukaisesti. Etäyhteyden luomisen ohjeistus löytyy Nelli-sivulta.

Thesaurus Linguae Graecaen käytön opastusta

Ennen Thesaurus Linguae Graecaen käytön aloittamista on syytä varmistaa, että käyttämäsi tietokone ymmärtää unicode-fontteja. Näetkö ruudullasi kreikkalaisten aakkosten ensimmäisen kirjaimen, alfan varustettuna spiritus leniksellä (heikko henkäys), graviksella (laskeva aksentti) ja ioota subscriptumilla (kirjaimen alle sijoitettu ioota)?

Jos näet, voit siirtyä suoraan TLG:n aloitussivulle. Huomaa, että TLG:n siirryttyä uudelle palvelimelle 2016, palvelun käyttö edellyttää kirjautumista (ks. sivun oikea yläkulma login/register; vanhaa aloitussivua ei enää tueta).

Kaikilla yliopiston koneilla pitäisi olla unicode-fontti asennettuna. Jos et näe yllä olevaa alfaa, sinun kannattaa tutustua teologisen tiedekunnan eksegetiikan osaston ohjeistukseen.

Hyödyksi voi olla myös TLG:n oma opastus aiheesta (englanniksi).

Kun saat unicode-fontin toimimaan ja näet alfan, voit siirtyä TLG:n aloitussivulle.

Koska unicode todettiin edellä toimivaksi järjestelmäksi, kannattaa TLG:hen valita käyttöön vaihtoehto ‘A. Unicode input and display’.

HUOM! TLG:tä voi käyttää myös ilman unicode-valmiutta. Tällöin valitaan aloitussivulla vaihtoehto ‘B. Input in Beta or Transl./Greek Display’ ja tutustutaan käyttöohjeisiin (englanniksi).

Kaikkien TLG:n tekstikokoelmien käyttö edellyttää kirjautumista (ks. palvelun etusivu). Omaan profiiliin on mahdollista tallentaa oletusasetuksia sekä tehtyjä hakuja. Koska TLG ei käytä suojattuja yhteyksiä tulee käyttäjänimen ja salasanan olla ehdottoman uniikkeja: älä käytä muissa järjestelmissä käyttämiäsi tunnuksia! Profiilin luomisen jälkeen voidaan oletusasetuksia muuttaa. Käytännöllisintä on valita ‘Unicode display and input in Greek’ -vaihtoehto. Kaikkia asetuksia pystyy muuttamaan myöhemmin ‘My Settings’ -linkin alta.

TLG:ssä voi tehdä kahdenlaisia hakuja: ‘TLG Canon’ ja ‘TLG Texts’. Linkit molempiin hakutapoihin löytyvät TLG:n vasemmasta kehyksestä. ‘TLG Canon’ -haulla voi mm. listata aakkosjärjestyksessä joko kaikki auktorit, kaikki teokset tai kaikkien teosten kriittiset editiot. Myös haut teosten nimillä tai kirjoittajien nimillä ovat mahdollisia. Hakuja on mahdollista rajata monipuolisesti kirjoittamisajankohdan, maantieteellisen syntypaikan tai kirjallisen genren mukaisesti. Kannattaa huomata, että sekä kirjoittajat että teokset on aakkostettu tietokantaan näiden vakiintuneiden latinankielisten nimien mukaan, vaikka kreikankieliset tekstit ovatkin kyseessä.

‘TLG Canon’ -haku on käyttökelpoisin silloin, kun halutaan lukea tiettyä teosta tai tietyn kirjoittajan teoksia. Kaikkiin muihin hakuihin kannattaa käyttää ‘TLG Texts’ -hakua. HUOM! Haun asetuksissa kannattaa jättää valitsematta vaihtoehto ‘With diacritics?’ – näin haut suoritetaan aksentuaatioista yms. välittämättä ja epätavalliset, usein kiinnostavat variaatiot eivät jää hakukoneen antamien osumien ulkopuolelle.

TLG:stä hakemista käydään seuraavaksi läpi kolmen yksityiskohtaisen esimerkin kautta:

Esimerkki 1: ‘TLG Canon’ -haku a) kirjan nimen ja b) kirjoittajan nimen mukaan

a) Haluan päästä lukemaan apokryfistä Johanneksen tekoja. Valittuani vasemmasta kehyksestä ‘TLG Canon’ -otsikon alta ‘Search by Work’ -haun, syötän avautuvaan ‘Work Title’ -kenttään teoksen latinankielisen nimen: Acta Joannis. Painamalla ‘search’-nappia saan kaikkiaan kaksi osumaa: reilun kahdentoistatuhannen sanan mittaisen varsinaisen teoksen sekä reilun kahdentuhannen sanan mittaisen resension elektronisina versioina alkujaan vuonna 1898 julkaistusta M. Bonnetin kriittisestä editiosta.

Kummankin osuman alla on kaksi linkkiä: ‘Browse’ ja ‘View text structure’. ‘Browse’ vie suoraan tekstin alkuun, ‘View text structure’ taas listaa tekstin rakenteen, josta voi valita haluamansa tekstikohdan.

Johanneksen teot löytää helposti myös sen kirjallisen genren mukaisella haulla. Valittuani vasemmasta kehyksestä ‘TLG Canon’ -otsikon alta ‘Search by Work’ -haun, valitsen ‘Classification’-valikosta Actan ja painan ‘search’-nappia. Haku tuottaa kaikkiaan 33 osumaa, joista Johanneksen teot on helppo valita – etenkin, jos teoksen latinankielinen nimi ei olisi heti muistunut mieleen. Tällä tavoin teoksia voi myös listata kirjoitusajankohdan tai kirjoituspaikan mukaan. Epävarmojen ajoitusten kohdalla valitaan ‘Include varia, incerta, ante- and post dates.’ -laatikko.

b) Haluan päästä lukemaan Origeneen teoksia. Valittuani vasemmasta kehyksestä ‘TLG Canon’ -otsikon alta ‘Search by Author’ -haun, syötän avautuvaan ‘Author Name or Canon Author #’ -kenttään kirjoittajan latinankielisen nimen: Origenes. Painamalla ‘search’-nappia saan yhden osuman. ‘Show works’ -linkki listaa kaikki kirjoittajan teokset, Origeneen tapauksessa näitä osumia tulee 82 kappaletta.

Origeneen teokset löytyvät helposti myös listaamalla kirjoittajat aakkosjärjestyksessä. Valittuani vasemmasta kehyksestä ‘TLG Canon’ -otsikon alta ‘Search by Author’ -haun, klikkaan ‘M–O’ -linkkiä, ja valitsen avautuvasta listasta Origeneen. Auktoreita voi hakea myös kirjoitusajankohdan, kirjoituspaikan tai kirjallisuuslajin mukaan. Epävarmojen ajoitusten kohdalla valitaan ‘Include varia, incerta, ante- and post dates.’ -laatikko.

Esimerkki 2: ‘TLG Texts’ -haku  Uudessa testamentissa esiintyvän teologisen käsiteparin käytön selvittämiseksi myöhemmässä kreikankielisessä kirjallisuudessa

Haluan selvittää teknisen termin “liha ja veri” (σὰρξ κὰι αἵμα) esiintymistä kreikankielisissä teksteissä. Valitsen vasemmasta kehyksestä ‘TLG Texts Full Corpus Search Simple’ ja avaan kreikankielen kirjoitusavun klikkaamalla ikonia, jossa on näppäimistön kuva. Kirjoitan avautuvalla näppäimistöllä σαρξ και αιμα ilman aksentteja tai spirituksia. Klikkaan ‘Textual Search’ -laatikkoa, koska TLG ei ainakaan toistaiseksi tue fraasien ‘Word Index’ -pohjaisia hakuja (jos olisin kiinnostunut vain yhdestä sanasta esim. ἐκκλησία, voisin valita ‘Word Index’ -haun, joka olisi nopeampi kuin ‘Textual Search’ – tällöin saisin listan kaikista εκκλησια-alkuisista sanoista erilaisilla aksentuaatiovariaatioilla, joista voisin valita haluamani variaatiot varsinaisen haun kohteeksi). Jos haku kestää pitkään (yli 10 sekuntia), TLG kertoo missä mennään (‘5787 out of 9663 files have been searched’) ja kysyy jatketaanko hakua (‘Continue’) vai tarkastellaanko tähän asti löytyneitä osumia (‘Display Results So Far’). Yleensä on tarkoituksenmukaisinta jatkaa haku loppuun saakka: kaikkien TLG:n tekstien läpikäyminen kun ei vie yleensä minuuttiakaan. Esimerkissämme haku palautti kaikkiaan 139 osumaa. Jos en ole muuttanut oletusasetuksiani mieleisiksi, valitsen ‘Results per page?’ -valikosta 100 ja merkitsen ‘Order by date?’ -laatikon, jolloin saan kätevän kronologisen listan fraasin esiintymisestä kreikkalaisessa kirjallisuudessa. Varhaisin maininta löytyy Septuagintasta, Uudesta testamentista Matteuksen evankeliumista sekä Paavalin 1. kirjeestä korinttilaisille; loput 136 osumaa löytyvät näitä myöhäisemmistä kirjoituksista.

Koska σαρξ και αιμα -haku jättää välistä esimerkiksi Aristoteleellä esiintyvän σὰρξ ἄπειρος καὶ αἵμα -muodon, on parasta käyttää TLG:n ‘In proximity with’ -hakua. Valitsen tällöin vasemmasta kehyksestä ‘TLG Texts Full Corpus Search Advanced’ ja laitan ylimpään ‘Search for’ -kenttään sanan σαρξ, ‘In proximity with’ -osasta valitsen operaattoriksi ‘and’, alasvetovalikoista ‘within 5 words after first word’ ja kirjoitan ‘for’-kenttään αιμα. Nyt haussa etsitään tekstikohtia, joissa sanaa σάρξ seuraa viiden sanan sisällä sana αἵμα. Sanat kirjoitan jälleen kreikankielen kirjoitusavulla ilman aksentteja tai spirituksia. Valitsen hakutavaksi ‘Textual Search’ ja saan kaikkiaan 235 osumaa. Aristoteleen Fysiikka-teoksen variaatio on toki enemmän kuriositeetti kuin mikään merkittävä eksegeettinen löytö.

Esimerkki 3: ‘TLG Texts’ -haku Uuden testamentin reseption tutkimiseksi myöhemmässä kreikankielisessä kirjallisuudessa

Haluan selvittää Paavalin kirjeen galatalaisille jakeen 5:12 tokaisun “Saisivat kuohita itsensä, nuo teidän yllyttäjänne!” (ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς) reseptiota.

HUOM! Tämä on mahdollista myös ilman TLG:tä Biblia patristica -sarjan avulla; julkaisusarjassa on listattu kaikki raamatunkohdat järjestyksessä sekä tieto siitä, kuka kirkkoisä missä teoksessa kutakin kohtaa lainaa. Biblia patristica löytyy mm. teologisen tiedekunnan kirjastosta konkordansseista. Vastaava avoin e-aineisto, joka sisältää ennen Nikean ensimmäistä kirkolliskokousta vuonna 325 jKr. vaikuttaneiden kirkkoisien viittaukset Uuteen testamenttiin, löytyy täältä – näitä kannattaa hyödyntää, koska tämän esimerkin haku löytää osumia vain, mikäli kirkon opettajat lainasivat galatalaiskirjettä eivätkä vain viitanneet siihen epäsuorasti.

Valitsen vasemmasta kehyksestä ‘TLG Texts Full Corpus Search Simple’ ja avaan kreikankielen kirjoitusavun klikkaamalla ikonia, jossa on näppäimistön kuva. Kirjoitan avautuvalla näppäimistöllä οφελον και αποκοψονται οι αναστατουντες υμας ilman aksentteja tai spirituksia. Valitsen ‘Textual Search’ ja saan kaikkiaan 10 osumaa: yksi Paavalin kirjeestä galatalaisille ja yhdeksän tätä myöhäisempää: varhaisin Johannes Krysostomokselta.

Tulos ei kuitenkaan täysin tyydytä. Ehkä jotkin kirkkoisät eivät lainanneet koko fraasia. Suoritan haun pelkästään sanoilla οφελον και αποκοψονται. TLG palauttaakin yhden lisäosuman: Maksimos Tunnustaja lainaa apostolia vain näillä sanoilla. On myös mahdollista, että kirkkoisät lainasivat Paavalia, mutta joko muistivat tai kirjoittivat apostolin sanat väärin. Suoritan seuraavaksi ‘TLG Texts Full Corpus Search Advanced’ -haun katkaisten sanat ennen loppua: οφελ ja αποκο. Laitan ylimpään ‘Search for’-kenttään sanan alun οφελ, ‘In proximity with’ -osasta valitsen operaattoriksi ‘and’, alasvetovalikoista ‘within 4 words after first word’ ja kirjoitan ‘for’ -kenttään αποκο. Nyt haussa etsitään tekstikohtia, joissa οφελ-alkuisia sanoja seuraa neljän sanan sisällä αποκο-alkuinen sana. Valitsen ‘Textual Search’ ja saan kaikkiaan 15 osumaa, neljä enemmän kuin aikaisemmin. Kuitenkaan näissä neljässä osumassa toistuva uusi fraasi – τὸ ὄφελον σημαίνει, κατὰ ἀποκοπὴν τοῦ αἴθε – ei enää viittaa galatalaiskirjeen reseptioon.

Koska Paavalin käyttämä ἀποκόπτω-verbi on galatalaiskirjeessä kieliopillisesti mediumi, voisi vielä olla kiinnostavaa katsoa verbin esiintymistä tässä rajussa merkityksessä – hakata äkillisesti itseltään (jotain) irti. Haen ‘TLG Texts Full Corpus Search Simple’ -haulla sanaa αποκοψονται ilman aksenttia tai spiritusta. TLG palauttaa 12 osumaa: myös Gregorios Nazianzilainen lainaa apostolia, mutta hän siteeraa galatalaiskirjettä muodossa Ὤφελον καὶ ἀποκόψονται…! Entä, jos haen sanoja Ὤφελον ja αποκο -alkuisia sanoja kahden rivin säteellä toisistaan? Varmistuu, että ainoastaan Gregorios Nazianzilainen lainaa apostolia sanalla Ὤφελον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *