Tietokantoja

NELLIn aineistovalinta-valikon kautta löytyvät teologian ja uskonnon tutkimuksen kannalta keskeiset kokotekstiaineistot ja tietokannat. Seuraavassa on lueteltu tärkeimpiä.

Nellin verkkotietokantoja

Muita hyödyllisiä tietokantoja ja aineistoja

  • Kuvio – Käytännöllisen teologian laitoksen ylläpitämä kirkkoarkkitehtuurin ja -taiteen kuva-arkisto.
  • Doria – Suomen korkeakoulujen digitaalisia kokoelmia.
  • Elektra – Kotimaisten tieteellisten lehtien kokotekstiartikkeleita.
  • e-thesis (NELLI) – Helsingin yliopiston opinnäytetöitä, erityisesti väitöskirjoja, sähköisessä muodossa.
  • Sakasti on Kirkkohallituksen ylläpitämä seurakuntatyön ja hallinnon palvelu kirkon työntekijöille ja toimijoille..
  • Elka – Seurakuntain Keskinäisen Palovakuutusyhtiön liki 3000 valokuvan kokoelma digitoituna. Yhtiö kuvasi pääasiassa evankelisluterilaisia kirkkoja 1920- ja 1930-luvulla palovakuutuksia varten.
  • Teologia.fi – Laaja yliopistoteologiaa eri näkökulmista käsittelevä sivusto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *