Uskonnontutkimuksen avoimia e-aineistoja

Avoimessa verkossa on paljon teologille ja uskonnon tutkijalle hyödyllistä aineistoa. Seuraavassa on koottuna joitain tärkeitä linkkejä.

TEOLOGEILLE HYÖDYLLISIÄ AVOIMIA E-AINEISTOJA

Julkaisuarkistot: HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
Helsingin yliopiston kampusten erilliset julkaisuarkistot on korvattu yhteisellä HELDA-arkistolla. Arkistoon rinnakkaistallennetaan jo aiemmin yliopistossa tuotettua materiaalia, esimerkiksi tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja sekä tiedekuntien oppimateriaalia. Tarkoituksena on varmistaa yliopistossa tuotetun tiedon mahdollisimman laaja ja avoin saatavuus. Ks. http://helda.helsinki.fi/.

Open access -lehtiä
Open access -lehdet ovat internetissä vapaasti saatavilla olevia avoimia verkkolehtiä ja niistä voi tulostaa artikkeleita omaan käyttöön. Alla on koottuna open access -lehtien hakemistoja ja tietokantoja. Osa tietokantoihin sisältyvistä lehdistä on vertaisarvioituja, osa ei. Osa myös löytyy Nellin kautta haettaessa elektronisia lehtiä. On kuitenkin muistettava, että vertaisarviointienkin laatu vaihtelee, joten lehtien lukijan on syytä olla kriittinen!

Ulkomaisia verkkolehtiä:
DOAJ (Directory of Open Access Journals)   
Lundin yliopisto ylläpitämä laaja open access -lehtien hakemisto
– erikielisiä lehtiä kokotekstiartikkeleineen
– lehdet joko toimitus- tai vertaisarvioitu
– hyvät hakumahdollisuudet
– filosofiaa ja uskontoa käsittelevät lehdet:

 
Electronic Journals Library
saksalaisten korkeakoulujen ja yliopistojen ylläpitämä laaja open access -lehtien hakemisto
– erikielisiä lehtiä
– lehtiä voi hakea nimen- tai aiheenmukaisesti, ei artikkelihakua
– kaikki lehdet eivät vapaasti saatavilla
– mukana eritasoisia ja -tyyppisiä lehtiä, kaikkia ei vertaisarvioitu

Free theological journals on the web
– laaja lista internetistä löytyvistä, teologiaa käsittelevistä vapaista verkkolehdistä
 
SciELO (Scientific Electronic Library Online)
– espanjan- ja portugalinkielisten e-lehtien hakemisto
 
 Digitoituja aineistoja ja lähteitä oppialoittain
 
Yleistä
 
Atla Cooperative Digital Resources Initiative
– Yhdysvaltain teologisen kirjallisuuseuran (ATLA) ja teologisten oppilaitosten ylläpitämä arkisto, johon on koottu erilaista digitaalista materiaalia (mm. kristillistä taidetta, valokuvia, karttoja, käsikirjoituksia, saarnoja)
 
Digital Book Index
– laaja hakemisto verkkokirjoja
– yli 1200 uskontoa ja filosofiaa käsittelevää nimikettä
– palvelu edellyttää kirjautumista

eBooks@Adelaide
– humanististen alojen vapaita e-kirjoja verkossa (Adelaiden yliopiston sivuilla)

The Online Books Page
– Pennsylvanian yliopiston ylläpitämä e-kirjojen sivusto
– melko runsaasti uskontoa ja filosofiaa käsitteleviä verkkokirjoja

The Online Medieval and Classical Library (OMACL)
– joitain keskeisiä antiikin ja keskiajan Euroopan klassikkoja englanninkielisinä käännöksinä

Project Gutenberg – erittäin laaja kokoelma länsimaisen kirjallisuuden klassikoita kokotekstitiedostoina

Wabash Center
– erittäin laaja kokoelma uskonnon ja teologian tutkimukseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä
– sivustoa ylläpitää amerikkalainen, teologian opetusta tukeva Wabash Center

Eksegetiikka

Bible Gateway
– mahdollisuus tehdä hakuja yli 50 erikielisestä Raamatusta (joillain kielillä vain Uusi testamentti)

Bibleserver
– palvelu, jossa voi tehdä hakuja yli 30 raamatunkäännöksestä
– mukana opiskeluvälineitä, mm. joitain kommentaareja; palvelun ylläpitäjinä on eurooppalaisia raamattujärjestöjä

Codex Sinaiticus
– kreikankielinen digitoitu käsikirjoitus 300-luvun puolivälistä; sisältää vanhimman täydellisen Uuden testamentin kopion

Deutsche Bibelgesellschaft: Online-Bibeln, WiBiLex – das Bibellexikon usw. http://www.bibelwissenschaft.de/start/
– Raamatun tekstejä mm. hepreaksi ja kreikaksi (Biblia Hebraica Stuttgartensia, Novum Testamentun Gracae, Septuaginta) sekä muita palveluja
– käyttö edellyttää kirjautumista

Juutalaisuus

Compact Memory
– saksankielisten juutalaisten lehtien artikkeleita kokoteksteinä vuosilta 1806–1939
– tietokanta sisältää arvokasta juutalaisuuden tutkimuksen materiaalia

Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia
– vuorovaikutteinen tietokanta, joka sisältää historiallisia tietoja yli 1700 juutalaisesta naisesta, mukana on myös mm. valokuvia
– palvelua ylläpitää amerikkalainen Jewish Women’s Archive

Judaica-Sammlung Frankfurt
– Frankfurtin yliopiston Judaica-kokoelma, jossa on n. 18 000 juutalaisuuden tutkimukseen liittyvää (ennen vuotta 1933 julkaistua) teosta digitoituna
– teokset ovat pääasiassa saksankielisiä

Kirkkohistoria

Augustinus Literatur-Datenbank
– viitetietokanta, johon on kerätty Augustinus-tutkimukseen liittyviä sekundaarilähteitä (kirjoja, artikkeleita); ylläpitäjä on Zentrum für Augustinusforschung Würzburg

Biblia Sacra
– englanninkielinen tutkimustietokanta, jossa on erilaista tietoa ja näytteitä Alankomaissa ja Belgiassa 1400- ja 1500-luvulla painetuista Raamatuista; hyvät hakumahdollisuudet
– ylläpitäjinä on hollantilaisia ja belgialaisia yliopistoja

Cantus
– keskiajan latinalaisen kirkkolaulun viitetietokanta (käsikirjoituksia ja painettuja lähteitä)

Codex Iuris Canonici online
– kanonisen kirkko-oikeuden tekstejä saksan- ja latinankielellä

Codices Electronici Sangallenses (CESG)
– satoja keskiaikaisia käsikirjoituksia digitoituina kokoteksteinä St. Gallenin kirjastosta

Hagiography Database
– kreikkalaisten pyhimysten (700-900-l.) elämää ja kärsimyshistoriaa kartoittava tietokanta
– mukana on myös pyhimysten elämää kuvaavia kreikankielisiä tekstejä
– palvelua ylläpitää Harvardin yliopiston Dumbarton Oakes -tutkimuskirjasto

Kunera
– tietokanta, joka sisältää keskiajan pyhiinvaellukseen liittyvää esineellistä jäämistöä (n. 10 000) kuvina; ylläpitäjä on Nijmegenin yliopisto (Radbout Universiteit Nijmegen)

Zweites Vatikanisches Konzil
– Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-65) dokumentit latinaksi, saksaksi ja englanniksi
– hakumahdollisuus

Systemaattinen teologia
 
Barth Literature Search Project
– Karl Bartin teoksiin liittyvä bibliografinen tietokanta, mukana on sekä primaari- että sekundaarikirjallisuutta (haku myös saksankielellä)
– ylläpitäjä on Princeton Theological Seminary

Base d´Information Bibliographique en Patristique
– ranskankielinen patristiikan viitetietokanta, jossa seurataan n. 450 erikielistä patristiikan tutkimukseen liittyvää lehteä
– ylläpitäjä on kanadalainen Université Laval

Bibliothek der Kirchenväter
– kirkkoisien kokotekstejä saksankielisinä käännöksinä
– palvelua ylläpidetään Fribourgin yliopistossa

Katalog der Wolfenbütteler Luther-Drucke 1513 bis 1546
– Herzog August Bibliothekin (Wolfenbüttel) ylläpitämä Lutherin tekstien tietokanta, joka kattaa vuodet 1513–1546
– mukana on kuvaus yli 6000 Lutherin tekstistä ja tietoja kirjojen painoasusta

Project Wittenberg
– Lutherin omia ja Lutheria käsitteleviä englanninkielisiä kirjoituksia, mukana myös hyödyllisiä linkkejä

Systemaattisen teologian laitoksen ylläpitämä linkkikokoelma, johon on listattu digitoituja lähteitä eräiltä 1500-luvun tutkimuksen aloilta http://www.helsinki.fi/people/pekka.karkkainen/medievalpsychology.html

Lutherin käyttämiä eksegeettisiä apuneuvoja:
https://blogs.helsinki.fi/pakarkka/luthers-exegetical-tools/

1500-luvulla painettuja etiikan oppikirjoja:
https://blogs.helsinki.fi/pakarkka/renaissance-ethics-commentaries/

1500-luvulla painettuja ekonomian ja poliittisen teorian oppikirjoja:
https://blogs.helsinki.fi/pakarkka/renaissance-economics-and-politics/

Uskontotiede

Internet Sacred Text Archive
– yksityisesti ylläpidetty laaja sivusto, jossa on uskontoa, mytologiaa, kansanperinnettä ja esoteriaa käsitteleviä kokotekstejä

Karma dgon Tibetan Bibliography Database
– erityisesti tiibetinbuddhalaisuutta käsittelevä bibliografinen kokoelma
– sisältää myös hyödyllisiä buddhalaisuuden tutkimusta koskevia linkkejä

Pali Canon Online Database
– tietokanta, joka sisältää buddhalaisuuden palinkielisen kaanonin digitoituna

Ensyklopedioita ja muita tietokantoja

Kuolema ja kulttuurien tutkimus
– bibliografia, jossa kuolemaa käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja
– pääasiassa suomalaista ja suomenkielistä aineistoa

Encyclopedia of Religion and Society
– kansainvälisten tutkijoiden ylläpitämä uskonnon yleishakuteos
– mukana laajojakin artikkeleita
– artikkeleiden lopussa myös lähteitä

The Catholic Encyclopedia
– katolisen kirkon hyväksymä laaja, katolisia aiheita painottava uskonnon hakuteos

Encyclopedia Mythica  
– eri maanosien mytologiaa käsittelevä hakuteos
– lyhyitä artikkeleita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *