1. kurssikerta, 13.1.2015 Teemakartta

Takaisin opintojen pariin!


Paikkatiedon hankinta, analyysit ja kartografia -kurssi pyörähti liikkeelle mukavasti Mapinfo ohjelman perusteita käymällä. Viime kerrasta olikin jonkin verran jo kulunut aikaa. Aluksi ohjelman käyttö tuotti hieman vaikeuksia, mutta hetken aikaa kun oli käyttänyt aikaa eri toimintojen kanssa leikkiessä harjoituskartalla, alkoi ohjelma taas tuntua tutulta. Objektien muokkailu, siirtäminen ja monen asian tekeminen eri näytöillä alkoi tuntua helpolta kuin hengittäminen itsessään.

Ensimmäisessä periodissa raapaistiin vain pintaa Mapinfon kanssa ja nyt pääsimmekin tekemään hieman syvällisemmin töitä ohjelmalla. Ensimmäisenä tehtävänä oli luoda vapaasti valittavasta aiheesta teemakartta. Alueena käytettiin koko Suomen karttaa ja alueiden jakona oli kunnat. Valitsin omaksi teemakartan aiheeksi vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrän prosentuaalisesti vuodelta 2011. Aihe vaikutti kiinnostavalta, koska asun itsekin vuokralla ja maanlaajuinen tilasto asiasta houkutteli.

Aineisto on tässä teemakartassa jaettu viiteen eri luokkaan. Luokat ovat tasavälisiä ja ne kasvavat 8,2% aina seuraavaan luokkaan. Legendassa luokkajaon vieressä on luku, joka näyttää siihen luokkaan kuuluvien kuntien määrän. Tasavälisellä luokkajaolla huomaa, kuinka suurimpiin luokkiin kuuluvia on selvästi vähemmän kuin muita. Myös selvästi suurin luokka tulee esille.

Kuva 1. Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrä prosentuaalisesti 2011.

Teemakarttaa katsoessa huomaa, kuinka suurimpiin luokkiin kuuluvat kunnat ovat niitä kuntia, missä sijaitsee Suomen suurimpia kuntia. Tämä ei sinäänsä ole yllätys. Kaupungistumisen takia tilaa ei ole paljoa ja rakennetaan paljon esim. kerrostaloja joihin saa paljon asuntokuntia mahtumaan. Monesti näitä asuntoja vuokrataan ja kuten kartasta näkyy kaupungeissa vuokra-asunnoissa asuvien määrä on suurinta.

Toinen asia mitä aloin pohtimaan on myös yliopistokaupunkien kunnat. Kartta katsoessa erottaa Oulun, Tampereen, Jyväskylän, Turun, Lappeenrannan ja Helsingin. Näihin kaupunkeihin muuttaa nuoria opiskelijoita, jotka tulevat asumaan paikallaan luultavasti 5-7 vuotta, eikä olisi järkevää omistaa asuntoa, vaan halvemmalla pääsee vuokraamalla.

Pienimpiin luokkiin kuuluvat kunnat sijoittuvat kartalla itäiseen, lounaiseen ja eteläiseen Suomeen. Nämä kunnat ovat suurten kaupunkien lähettyvillä olevia kuntia, joissa luultavasti asuminen on halvempaa kuin kaupungissa. Perheellisille on mukavampi muuttaa pois kaupungin ruuhkasta, ei kuitenkaan liian kauas palveluiden läheltä.

Asia mitä jäin eniten pohtimaan on lapin kuntien tulokset. Kunnista suuri osa kuuluu keskimmäiseen luokkaan ja yksi myös toiseksi suurimpaan luokkaan. Olen aina kuvitellut, että pienin vuokralla asuvien alue olisi juurikin lappi. En ole varma, näyttäisivätkö tulokset erilaiselta eri luokkajaolla, mutta tällä luokkajaolla tulos on tämä.

Teemakartta on mielestäni melko onnistunut. Visuaalisesti se näyttää selvältä ja kaikki tarvittava vaikuttaa kuvasta löytyvän. Värit ovat niin selvät, että eri luokat erottuvat tarpeeksi selvästi. Luokkajako vaikuttaa omasta mielestäni toimivan melko hyvin. Siitä näkee hyvin eri luokkien määrän ja eri luokkiin kuuluvien kuntien määrän. En ole varma, olisiko jokin muu luokkajako antanut informatiivisemman tuloksen, mutta omasta mielestä nämä luokat osoittavat tulokset tarpeeksi selvästi. Erilaisella luokkajaolla kartta olisi voinut tuoda paremmin esille jotain muuta kuin valitsemani jako. Tämä jako esitti hyvin selvästi isoimmat ja pienimmät luokat ja analysointi niiden pohjalta oli suhteellisen helppoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *