KANSAINVÄLISET ASIANTUNTIJAT

[in English]

Tutustu kansainvälisiin asiantuntijoihin!

 

Ben Bowling, BA MSc PhD on kriminologian ja rikosoikeuden professori oikeustieteiden laitoksessa Dickson Poonissa, Lontoon King’s Collegessa. Hän on äskettäin luopunut roolistaan dekaanina ja varadekaanina (2014–16). Ennen virkaansa oikeustieteen lehtorina King’s Collegissa Bowling oli lehtori Cambridgen Yliopiston kriminologian laitoksella, apulaisprofessori rikosoikeuden John Jay Collegessa (New Yorkin City University) ja vanhempi tutkija sisäministeriössä. Hän on visiting fellow Fitzwilliam Collegessa, Cambridgessä ja on lisäksi toiminut vierailevana professorina West Indies -yliopistossa, Monash-yliopistossa (Melbourne) sekä East Chinan valta- ja oikeustieteellisessä yliopistossa (Shanghai).

Bowling tutkii työssään poliisitoiminnan käytännöllisiä, poliittisia ja oikeudellisia ongelmia sekä paikallisen ja globaalin poliisivallan välisiä yhteyksiä. Hänen oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden teemoja tutkivia töitään on julkaistu Modern Law Review, Criminal Law Review ja Theoretical Criminology -lehdissä sekä tuoreissa kirjoissa, kuten Policing the Caribbean (Oxford University Press 2010), Global Policing (James Sheptyckin kanssa, Sage 2012), Stop & Search: Police Power in Global Context (toimittaja Leanne Weberin kanssa, Routledge 2012) sekä neliosainen Global Policing and Transnational Law Enforcement (James Sheptyckin kanssa, Sage 2015).

Bowling on perustajajäsen tutkimuslähtöisessä kansalaisjärjestössä Stopwatchissa, joka edesauttaa oikeudenmukaista, tehokasta ja vastuullista poliisitoimintaa ja on neuvonut Iso-Britannian parlamenttia, ulkoministeriötä, Kansainyhteisön ministeriötä, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskomissiota, Interpolia sekä Yhdistyneitä kansakuntia. Hänet palkittiin Radzinowicz Memorial -palkinnolla parhaasta artikkelista British Journal of Criminology -lehdessä vuonna 1999 ja hänet valittiin Academy of Social Sciencesin tutkijaksi vuonna 2005. Bowling toimi Research Excellence Frameworkin vuoden 2014 arvioijana.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja.

 

 

Leandro Schclarek Mulinari on väitöskirjatutkija Tukholman yliopiston kriminologian laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy siirtolaisuuden kriminalisaatioon ja rasismiin liittyviin aiheisiin. Hän on julkaissut Civil Rights Defendersin puolesta ruotsinkielisen raportin otsikolla Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige [Satunnaisesti valitut: Rodullinen/etninen profilointi Ruotsissa]. Tutkimus osoittaa, että tietyille ryhmille poliisin tekemä profilointi on jokapäiväinen kokemus.

Mulinari on myös antirasistisen yhdistyksen, Ara – Antirasistiska akademin hallituksen jäsen.

 

 

Nick Glynn on johtava ohjelmapäällikkö Open Society -säätiön Iniative for Europe -ohjelmassa ja hän vastaa poliisitoiminnan ja turvallisuuden portfoliosta. Tavoitteena on parantaa turvallisuuskäytäntöjä ja -politiikkaa keskittymällä pääasiassa, muttei pelkästään, poliisitoimintaan.

Ennen virkaansa Open Society -säätiössä Glynn toimi 30 vuotta poliisina Leicestershiren poliisissa. Poliisina hänellä oli useita virkoja ja lopulta hän nousi komisarioksi. Hän sai laajan kokemuksen virassaan public order bronze commanderina sekä silver firearms commanderina. Glynn on vuodesta 2005 työskennellyt laaja-alaisesti Belgiassa, Ranskassa, Hollannissa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa sekä Iso-Britanniassa poliisin pysäytys ja tarkastus -käytäntöjen, rodullisen tai etnisen profiloinnin sekä poliisitoiminnassa ilmenevän rodullisen epäsuhtaisuuden asiantuntijana.

Häneltä on julkaistu useita artikkeleita. Suuri osa Glynnin eurooppalaisesta työstä on liittynyt Open Society Justice -aloitteeseen. Vuodesta 2010 lähtien Glynn johti Leicestershiren poliisin pysäytyskäytäntöihin liittyviä uudistuksia, ja elokuussa 2014 hänet nimitettiin College of Policing -korkeakouluun pysäytyskäytäntöihin liittyvien kysymysten kansalliseksi johtajaksi.

Glynn opiskeli oikeustiedettä Nottingham Trentin yliopistossa ja hänellä on maisterin tutkinto Applied Criminology -ohjelmasta Cambridgen yliopistosta.

 

 

Ramon Arnhem työskentelee parhaillaan Amsterdamin julkisen liikenteen poliisiosaston päällikkönä.

Vuodesta 2015 vuoden 2018 maaliskuuhun Arnheim toimi suunnittelijana ja johtajana Amsterdamin poliisin “Politie van ledereen” (Kaikkien poliisi) -kehittämisohjelmassa.  Ohjelma keskittyi rakentamaan tietämystä Amsterdamin hyvin monimuotoisen yhteiskunnan turvallisuuden ja suojelun tarpeista. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi sillä oli kaksi päätavoitetta:

• Kestävien yhteyksien ja suhteiden luominen kaikkiin Amsterdamin kaupungin eri yhteisöihin.

• Poliisin osaamisen ja toimintatapojen parantaminen kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tarpeita analysoimalla, niin että poliisi voi palvella muuttuvaa yhteiskuntaa. 

 

 

Rosalind Williams on itsenäinen aktivisti Espanjasta.

Vuonna 1992 poliisi pysäytti Williamsin ja vaati häneltä henkilötodistusta Valladolidin asemalla, Espanjassa. Williams pyysi poliisia kertomaan tarkastuksen syyn. Poliisi vastasi, että hänen on  tarkastettava paperit henkilöiltä, jotka “näyttävät häneltä” ja lisäsi että ”monet heistä ovat laittomia maahanmuuttajia”. Poliisi kertoi seuraavansa sisäministeriön antamia ohjeistuksia, joiden mukaan kansallisen poliisin täytyy tehdä henkilöllisyystarkastuksia, erityisesti jos henkilö ei ole ihonväriltään valkoinen. Williams näytti henkilötodistuksensa ja otti muistiin poliisin tunnusnumeron.

Williams vei tämän etnisen profiloinnin tapauksen oikeuteen. 15 vuotta kestäneen oikeusprosessin jälkeen YK:n ihmisoikeuskomitea teki merkittävän päätöksen, jossa todettiin, että poliisi oli todella syyllistynyt ihmisoikeussopimusten vastaiseen syrjintään.