Think Career -ohjelma käynnistyi Kick Off – tilaisuuden merkeissä

Think Career -ohjelma käynnistyi 17.1 Helsingin yliopiston Minervatorilla.

Think Career -harjoitteluohjelma käynnistyi 17. tammikuuta opiskelijoiden ja työnantajien yhteisen Kick off -tilaisuuden merkeissä teemalla ”Kohti onnistunutta harjoittelua”. Helsingin yliopiston Minervatorilla järjestetyssä tapahtumassa oli paikalla niin harjoitteluohjelmaan osallistuneita, kuin muitakin työnantajia, joille harjoitteluasiat olivat ajankohtaisia. Lisäksi tilaisuudessa tarjottiin opiskelijoilla ohjausta onnistuneen harjoittelun suorittamiseen.

Tilaisuudessa kuultiin muunmuassa esitys onnistuneen harjoittelun kulmakivistä käytännönasioiden näkökulmasta. Lisäksi paikalle oli kutsuttu paneelikeskusteluun aiemmin harjoittelijan palkanneita työnantajia, harjoittelun jo suorittaneita opiskelijoita sekä koulutusohjelmien edustaja. Ajatuksia herättäneessä paneelikeskustelussa osallistujille tarjottiin kattava kuva siitä, millaisia asioita harjoittelijan palkkaamisessa on hyvä ottaa huomioon. Tilaisuus päättyi opiskelijoiden ja työnantajien erillisiin ryhmäkeskusteluosioihin.

Think Career -ohjelmaan haki lopulta noin kaksikymmentä työnantajaa. Harjoittelut alkavat/alkoivatko yrityksissä kevään 2019 aikana. Kiitokset kaikille mukaan hakeneille työnantajille ja opiskelijoille! Tiedotamme mahdollisesta jatkosta vuoden 2019 aikana.

Tilaisuudessa oli mukana paneelikeskustelu yliopistoharjoittelusta.

Opiskelija, hae Think Career -harjoittelupaikkoja nyt!

Think Career – ohjelman harjoittelupaikat on nyt julkaistu Helsingin yliopiston opiskelijoiden haettaviksi. Lisää paikkoja julkaistaan vielä marraskuun alussa.

Ohjelmassa on mukana työnantajia yhteiskunnan eri aloilta ja harjoittelupaikat on suunnattu erityisesti moniosaajille. Työtehtävät liittyvät mm. viestintään, markkinointiin, henkilöstöhallintoon ja erilaisiin projekti- ja selvitystehtäviin.

Hakemalla Think Career -harjoittelupaikkoja saat mahdollisuuksia kehittää asiantuntijuuttasi työelämässä. Paikkojen hakeminen kannattaa, sillä

  • Pienessä organisaatiossa harjoittelija saa usein paljon vastuuta sekä monipuolisen tehtävänkuvan. Toisaalta harjoittelijalta odotetaan oma-aloitteista ja itseohjautuvaa asennetta sekä ennakkoluulotonta suhtautumista erilaisiin työtehtäviin – myös sellaisiin, jotka eivät välttämättä ole omalla mukavuusalueella. Harjoittelu pienessä yrityksessä tai yhdistyksessä voi olla hyvin opettavainen kokemus ja parhaimmillaan johtaa pidempäänkin työsuhteeseen.
  • Pääset suorittamaan harjoittelusi työpaikassa, jossa on ajankohtaisin tieto yliopistoharjoittelun käytänteistä ja valmiutta harjoittelijan ohjaukseen.
  • Ohjelman harjoittelupaikkoihin valitut opiskelijat kutsumme mukaan kick-off -tilaisuuteen, jossa saat tukea onnistuneen harjoittelujakson toteuttamiseen. Ohjelman harjoittelijoille perustamme myös toiveiden mukaan vertaisverkoston, jossa voit vaihtaa kokemuksiasi harjoittelusta.

Kaikki Think Career -harjoittelupaikat ovat myös palkallisia ja täyttävät KELA:n minipalkkavaatimuksen. Voit halutessasi hakea myös useampaa paikkaa – huomiothan, että hakuajat vaihtelevat haettavien harjoittelupaikkojen välillä.

Hae paikkoja Tiitus-rekrytointisovelluksessa

Paikkoja haetaan pääosin Tiitus-rekrytointisovelluksen kautta tai suoraan työnantajalle lähetettävällä hakemuksella (merkitty ilmoitukseen).

Kaikki harjoittelupaikkailmoitukset on koottu Harjoittelupaikat-osioon.

Tiitukseen luot oman profiilisi kätevimmin mobiilisovelluksella. Ohjeet Tiituksen hyödyntämiseen harjoittelupaikan haussa. Hakeaksesi Think Career – harjoitteluohjelman paikkoja tarvitset Helsingin yliopiston oppilaitostunnuksen, joka on 673375-22549. Nämä paikat on rajattu vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja näkyvät vain kirjaamalla tunnuksen omaan profiiliinsa.

Tutustu harjoittelupaikkoihin ja hae nyt! Ja seuraa sivua, sillä paikkoja julkaistaan vielä lisää marraskuun alussa.

Opiskelija, ilmoittaudu webinaariin: ”Moniosaaja, tiivistä taitosi!”

Kumous

Think Career -harjoittelupaikkojen hakemisen tueksi järjestämme maanantaina 12.11.2018 klo 16–17 webinaarin Moniosaaja, tiivistä taitosi ja nappaa opiskelun ohjella harjoittelupaikka!

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston urapalvelut ja Kumous – Moniosaajan tie unelmatöihin.

Webinaaria suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka aikovat hakea Think Career -harjoitteluohjelman harjoittelupaikkoja. Webinaariin voivat kuitenkin osallistua kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat, joille harjoittelupaikan haku on ajankohtaista.

Lue tarkempi kuvaus webinaarin sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.11.

Työnantajien ilmoittautuminen on käynnistynyt

Think Career -harjoitteluohjelma on Helsingin yliopiston urapalveluiden harjoitteluohjelma työnantajille ja opiskelijoille.

Ohjelma on suunnattu erityisesti ensimmäistä harjoittelijaa palkkaaville pk-yrityksille ja järjestöille. Yliopisto tarjoaa mukaan tuleville työnantajille tukea harjoittelupaikan markkinointiin, harjoittelijan rekrytointiin ja harjoittelijan ohjaukseen. Ohjelman sisällössä huomioidaan myös osallistujien toiveet.

Työnantajien ilmoittautumisaika ohjelmaan on 2.10.–5.11.2018. Harjoittelujaksot käynnistyvät kevään 2019 aikana työnantajien tarpeiden mukaisesti. Lue lisää harjoitteluohjelmasta.

Työnantaja, ilmoittaudu mukaan!

Ohjelman aikataulu:

  1. Työnantajien ilmoittautuminen ohjelmaan lokakuussa 2018 (2.10.–5.11.2018)
  2. Harjoittelupaikkojen markkinointi ja opiskelijoiden hakuaika marras-joulukuu 2018
  3. Harjoittelijoiden valinta joulukuu 2018–tammikuu 2019
  4. Kick-off tilaisuus harjoitteluohjaajille ja harjoittelijoille keväällä 2019 (ajankohta täsmentyy)
  5. Harjoittelujaksot alkavat tammi-huhtikuussa 2019

Moniosaajien kirjo uudistetuissa koulutusohjelmissa

– Opiskelijoiden täyttä potentiaalia ei ole helppo tunnistaa työelämässä, sillä koulutusohjelman nimestä ei aina pysty päättelemään opintoihin todellisuudessa sisältyvän asiantuntijuuden ja osaamisen kirjoa. Lisäksi eri koulutusalat herättävät yleensä mielikuvia tietynlaisista ammateista ja työnkuvista. Varsinkin tuttujen koulutusohjelmien kohdalla nämä mielikuvat voivat jopa rajoittaa alakohtaisen potentiaalin tunnistamista. Mutta mitä sellaista osaamista eri aloilla on, jota ei edes tule ajatelleeksi?

Helsingin yliopistossa on uuden koulutusohjelmamuutoksen myötä lisätty opintoihin erityisesti työelämän näkökulmaa. Tämän lisäksi yliopisto-opinnot yleisesti kehittävät työelämässä tarpeellisia taitoja, kuten projektityöskentely- ja koordinointitaitoja, itseohjautuvuutta, viestintätaitoja ja kykyä löytää suuristakin tekstimassoista se olennaisin tieto. Opiskelijoista ei turhaan puhuta moniosaajina, sillä myös alakohtaiset opit ja taidot taipuvat moneen työelämässä sovellettaessa.

Tutut alat uusin silmin

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma edustaa niitä perinteisesti tuttuja aloja, joiden moniosaajien taidoista voi olla yllättävääkin hyötyä työelämässä. Koulutusohjelmassa vastataan muuttuvan maailman tarpeisiin perinteisten työnkuvien lisäksi: opinnoista valmistuu edelleen pappeja ja uskonnonopettajia, mutta näiden lisäksi alan opiskelijat työllistyvät myös esimerkiksi hyvinvointialoille, musiikkibisnekseen, yrityskonsultointiin ja viestinnän tehtäviin.

–Teologit voidaan nähdä kulttuurien tulkkeina, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina, joilla on myös valmiuksia kohdata arvoihin liittyviä teemoja. Tällaista osaamista tarvitaan muun muassa strategisessa suunnittelussa, koulutusalalla ja henkilöstöhallinnon eri sektoreilla, summaavat teologisen tiedekunnan yliopisto-opettajat Maria Buchert ja Aura Nortomaa. Teologit pystyvät pohtimaan kysymystä ”mitä on hyvä elämä?” eri näkökulmista, eri arvojärjestelmissä ja eri elämänalueiden osalta.

Myös maantieteen opiskelijat harjaantuvat monissa monipuolisesti hyödyllisissä taidoissa, kuten esimerkiksi tiedon keräämisessä, tulkinnassa ja raportoinnissa. Näiden lisäksi maantieteen koulutussuunnittelijan Katariina Kososen mukaan alan opiskelijoiden vahvuuksiin kuuluvat erityisesti selkeä suullinen ja kirjallinen ulosanti sekä tulosten visualisoiminen.

–Maantieteilijät ymmärtävät laajempia prosesseja ja asioiden välisiä yhteyksiä, ja he voivat työryhmissäkin nähdä nimenomaan laajemman kokonaiskuvan. Useat alumnimme ovat todenneet, että he ovat oikeastaan vasta työelämään siirryttyään tajunneet, miten paljon laaja-alaisesta maailman ymmärtämisestä on hyötyä, Kosonen kertoo.

Uudet maisteriohjelmat kokoavat eri alojen opintoja saman teeman alle

Poikkitieteellisen työskentelyn mahdollisuudet on viety seuraavalle asteelle uusien maisteriohjelmien myötä. Niissä tutkinto rakentuu jopa usean eri tiedekunnan opinnoista kulloisenkin yhteisen teeman alle. Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelmassa esimerkiksi yhdistyvät kielitiede ja teknologia, ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa taas nimensä mukaisesti käsitellään ihmisen ravitsemusta muun muassa fysiologisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Näin pystytään monipuolistamaan ja laajentamaan valmistuvien kokonaisvaltaista tietotaitoa.

Yksi tällaisista monitieteisistä uusista maisteriohjelmista on Life Science Informatics -maisteriohjelma, jonka alle on kerätty eri tiedekuntien opintoja. Teema kurssikokonaisuuksille löytyy ohjelman nimestä: elämäntieteet.

–Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat algoritmien, tilastotieteen tai matemaattisen mallinnuksen asiantuntijoita, joita yhdistää halu soveltaa näitä kvantitatiivisia taitojaan elämäntieteisiin.

Tällä yhdistelmällä kurotaan umpeen perinteistä erottelua substanssi- ja menetelmäosaajien välillä bio- ja terveysaloilla, apulaisprofessori Matti Pirinen tiivistää.

Monien muiden uusien maisteriohjelmien tapaan myös Life Science Informatics -ohjelman opetuskieli on englanti, sillä ohjelma on niin tutkimusympäristöltään kuin opiskelijoiltaankin kansainvälinen. Myös monitieteellisen Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelman kurssit ovat pääosin englanniksi, ja ohjelmassa kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön. Maisteriohjelmassa voi valita luonnontieteellisesti tai ihmistieteellisesti painottuneen opintosuunnan:

–Ohjelma kouluttaa ympäristön ja kestävyyden osaajia vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Valinnoista riippuen opiskelijoiden tiedot ja taidot voivat vaihdella vankasta laboratorio-osaamisesta laaja-alaiseen talousosaamiseen ja paikkatieto-osaamisesta esimerkiksi ruokajärjestelmien tuntemukseen. Yhdistävänä tekijänä on opiskelijoiden kyky toimia laajojen, monimutkaisten ja kaikkien tahojen osaamisen hyödyntämistä vaativien kysymysten parissa, kertoo projektikoordinaattori Riina Koivuranta maisteriohjelmasta. Hän antaa esimerkin maisteriohjelman opiskelijoiden osaamisprofiilien kirjosta:

–Labravelhon vieressä istuu luennolla todennäköisesti ihmistieteiden asiantuntija ja ympäristöekonomin kanssa luennon jälkeen kahvittelee maastotyötä tekevä maaperätieteisiin erikoistunut asiantuntija. Näitä osaajia yhdistää ratkaisukeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus ja verkostoituminen sekä kyky ottaa toistensa osaaminen käyttöön ratkaisuja haettaessa.

 

Teksti: Anne Airisniemi

Harjoittelija tuo työyhteisöön tuoretta osaamista

Yliopistoharjoittelijan rekrytointi on monelle pienelle työnantajalle kysymysmerkki. Opiskelijan tuoma osaaminen voi kuitenkin olla organisaatiolle myönteinen yllätys ja johtaa myös pidempiin työsopimuksiin.

Harjoittelu on usein työnantajalle ja opiskelijalle molemminpuolisesti hyödyllinen kokemus. Harjoittelija voi tuoda työpaikalle osaamista esimerkiksi viestintään ja asiakastyöhön liittyvissä tehtävissä. Isoimmissa organisaatioissa pyöritetään vuosittaisia trainee-ohjelmia, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yliopistoharjoittelun tarjoamissa mahdollisuuksissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

­ – Harjoittelijat ovat tuoneet uusia ja tuoreita näkökulmia olemassa oleviin prosesseihin, kehuu Heidi Tukiainen markkinatutkimuksia ja digitaalisen median mittauksia tekevästä Verto Analyticsista. Yrityksellä on ollut harjoittelijana kansainvälinen opiskelija Helsingin yliopistosta.

Harjoittelijan laajasta osaamisesta on kokemusta myös tekoälyn avulla kielikursseja tuottavalla WordDivella. Heidi Sharma WordDivesta kertoo heidän kokemuksiensa olleen erittäin positiivisia.

– Harjoittelija alkoi tehdä ammattimaista jälkeä ja tuottavaa työtä hyvin nopeasti perehdytyksen jälkeen, Sharma toteaa.

Käytännön työtehtäviä ja monipuolista osaamista

Konkreettisia työtehtäviä esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin saralla harjoittelijalle voivat olla esimerkiksi verkkosivujen päivittäminen, sosiaalisen median viestintä tai erilaiset selvitystehtävät. Joissain työpaikoissa harjoittelijalle saattaa olla nimettynä selkeät omat tehtäväkokonaisuudet. Esimerkiksi tekstimateriaalien läpikäynti ja kääntäminen voi olla yksi mahdollisuus.

– Harjoittelijamme kävi läpi ja päivitti italian oppimateriaalimme, mitä ei oltu tehty pitkään aikaan. Hän myös teki uusia kursseja, kertoo Sharma WordDivesta.

Verto Analyticsissa harjoittelijat ovat päässeet ensimmäisestä päivästä lähtien osaksi tiimiä. Osaamisen kehittymisen myötä myös vastuun määrä kasvaa työtehtävissä. Käytännön tasolla harjoittelija on asiakaspalvelun ohella auttanut myös sosiaalisen median ja sisällöntuotannon kanssa.

– Tehtävinä harjoittelijoilla oli myös Google Play -arvosteluihin ja sosiaalisen median viesteihin vastaamista sekä sisällöntuottamista kampanjaviesteihin, uutiskirjeisiin ja blogi-postauksiin, listaa Tukiainen.

Parhaimmillaan monipuolisten työtehtävien vastuuttaminen voi johtaa pidempiaikaiseen sopimukseen. WordDivessa harjoittelija palasi tiimiin seuraavana kesänä ja jatkaa kokoaikaisena työntekijänä myös parasta aikaa. Myös Verto Analyticsissa tämä mahdollisuus on havaittu.

– Uran alkutaipaleella oleviin ihmisiin tutustumisen lisäksi harjoittelijan palkkaaminen tarjoaa mahdollisuuden löytää sopivia ja päteviä ihmisiä, jotka voivat jatkaa yrityksessä valmistumisen jälkeen, Tukiainen toteaa.

Edullinen ja helppo tapa vakuuttua uudesta työntekijästä

Harjoittelijan tutustuttaminen työyhteisöön ja -tapoihin vie oman aikansa, mutta se maksaa itsensä takaisin. Sharma pohtii toisten saattavan tarvita enemmän tukea ja ohjaamisen tarve voi myös riippua alasta ja työtehtävistä. Molempien yritysten kokemuksen mukaan harjoittelija perehdytetään työtapoihin ja tehtäviin kuten kuka tahansa uusi työntekijä.

– Ohjaus edellyttää harjoittelijan edistymisen seuraamista ja vuoropuhelua, auttamista ja neuvomista työtehtäviin liittyvissä asioissa, kommentoi Tukiainen.

Toisinaan harjoittelija saattaa olla hyvinkin valmis niin itsenäiseen työskentelyyn, kuin tiimityöhön. Näin kävi esimerkiksi WordDivella.

– Oppimateriaaliprojektit ovat laajoja ja vaativia, ja niissä tarvitaan useiden ihmisten panosta, erittäin hyvää kielitaitoa, hyvää tiimityökykyä, luovuutta sekä pedagogista osaamista, Sharma kertoo.

Kokemukset harjoittelusta ovat yliopiston saamien palautteiden mukaan hyvin myönteisiä ja monet päätyvät hakemaan harjoittelijoita uudestaankin. Sharma toteaa harjoittelun olevan edullinen ja helppo tapa vakuuttua uuden työntekijän soveltuvuudesta työhön ja tiimiin.

– Suosittelemme ehdottomasti harjoittelijan palkkaamista! Tukiainen tiivistää.

                        

Teksti: Miika Mertanen

Harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi

Valtaosa yliopisto-opiskelijoista suorittaa työharjoittelun osana opintojaan. Työharjoittelu sitoo teoreettisia opintoja käytännön työelämään ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa opiskeltavaan alaan liittyvää työkokemusta. Hyvin suunniteltu harjoittelujakso hyödyttää harjoittelijan lisäksi myös työnantajaa. Käännöstoimisto Apropos Lingua löysi yliopistoharjoittelun kautta riveihinsä pysyvän vahvistuksen.

Koordinaattori Vitali Rabotsev käännöstoimisto Apropos Linguasta on tyytyväinen harjoitteluyhteistyöhön Helsingin yliopiston kanssa. Hänen mukaansa yliopistoharjoittelijan palkkaaminen oli kustannustehokas keino rekrytoida ja kouluttaa yritykseen uusi vakituinen työntekijä. Apropos Lingua palkkasi Helsingin yliopistosta käännösalan opiskelijan harjoittelijaksi avustamaan käännöskoordinoinnin tehtävissä.

–Saimme käytännössä neljä kuukautta aikaa kouluttaa harjoittelijasta juuri sellaisen ammattilaisen, jonka tarvitsimme. Tämä kaikki onnistui verrattain pienellä kustannuksella, Rabotsev kertoo.

Myös opastuskierroksia järjestävän Green Cap Toursin toimitusjohtaja Jouko Väärälä suosittelee yliopistoharjoittelijan palkkaamista. Green Cap Tours tarjosi kolmen kuukauden kokopäiväisen harjoittelujakson heillä aiemmin osa-aikaisena oppaana toimineelle historian opiskelijalle.

–Yliopisto-opiskelijat ovat fiksuja ja oppivaisia ja kykenevät yleensä pitkäjänteiseen järjestelmälliseen toimintaan. Työt opitaan töissä, mutta mainitut ominaisuudet edesauttavat oppimista, Väärälä toteaa.

Harjoittelijan perehdyttäminen vie aikaa, mutta hyödyttää koko yritystä

Ensimmäisen harjoittelijan tuloon on syytä valmistautua huolella ja perehdytykseen on varattava riittävästi aikaa.

Sekä Vitali Rabotsev että Jouko Väärälä korostavat, että harjoittelijan perehdytys ja ohjaaminen vie runsaasti muiden työntekijöiden aikaa. Rabotsev huomauttaa, että perehdyttämiseen varattu aika maksaa kuitenkin pidemmällä tähtäimellä itsensä takaisin. Apropos Lingualla oli harjoittelujakson alusta asti tavoitteena, että harjoittelijana aloittava työntekijä jäisi taloon myös harjoittelujakson jälkeen.

Harjoittelijan perehdytykseen käytetty aika voi parhaimmillaan hyödyttää koko yrityksen toiminnan organisointia. Rabotsev kertoo, että yrityksen kaikki toimintamallit on pitänyt käydä huolellisesti läpi uutta henkilöä alusta asti perehdyttäessä. Prosessien läpikäyminen on paljastanut toiminnasta myös parantamisen varaa ja mahdollistanut sen, että yritys voi jatkossa keskittyä omaan päätehtäväänsä kääntämiseen entistä paremmin.

Myös Jouko Väärälä Green Cap Toursilta tunnistaa saman ilmiön.

–Uuden ihmisen myötä yrityksen sisäistä viestintää piti parantaa ja toimintaa ylipäätään selkeyttää.

Yhteisenä tavoitteena vakituinen työsuhde

Yliopistoharjoittelu voi parhaimmillaan johtaa vakituisen työsuhteen solmimiseen.

Sekä Apropos Lingua että Green Cap Tours palkkasivat harjoittelijat jatkamaan osa-aikaisina työntekijöinä harjoittelujaksojen päätyttyä.

Apropos Lingualla harjoittelijana aloittanut opiskelija jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti valmistumiseensa asti, jonka jälkeen luvassa on vakituinen pesti yrityksessä. Rabotsev kertoo, että järjestelyn tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa valmistumaan mahdollisimman pian ja mahdollistaa omalla alalla työskentely ilman, että opinnot häiriintyvät.

Teksti: Lotta Viljamaa

 

 

 

Think Career -harjoitteluohjelma käynnistyy ensi keväänä

Helsingin yliopiston oma harjoitteluohjelma Think Career Trainee Programme käynnistyy ensimmäistä kertaa keväällä 2019! Yliopiston urapalveluiden koordinoimaan ohjelmaan kootaan mukaan pieniä yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat palkata yliopistoharjoittelijan Helsingin yliopiston opiskelijoista.

Ohjelmaa edeltää työnantajien ilmottautumisperiodi (käynnistyy lokakuun 2018 alussa) ja opiskelijoiden hakuaika. Varsinainen ohjelma käynnistyy keväällä 2019. Lisätietoja julkaistaan syyskuun aikana, seuraa siis sivujamme!