Harjoitteluohjelma

Tule mukaan harjoitteluohjelmaamme!

Think Career -harjoitteluohjelma on Helsingin yliopiston urapalveluiden koordinoima ohjelma työnantajille ja Helsingin yliopiston opiskelijoille. Tarkoituksena on kannustaa erityisesti pieniä työnantajia palkkaamaan ensimmäinen harjoittelijansa ja luoda samalla opiskelijoille uusia harjoittelumahdollisuuksia.

Think Career -ohjelmassa luodaan kohtaamisalusta opiskelijoiden ja työnantajien välille harjoittelun muodossa. Ohjelman teemana ovat yliopiston moniosaajat. Moniosaajilla tarkoitamme opiskelijoita, joiden koulutus ei suoraan valmista heitä tiettyyn ammattiin, vaan antaa heille työelämässä tarvittavia valmiuksia, joita voi hyödyntää monessa tehtävässä.

Opiskelija: hae mukaan harjoittelijaksi!

Huom: opiskelijoiden haku harjoittelupaikkoihin on päättynyt.

Think Career -harjoitteluohjelman avulla luomme yliopiston ja työelämän välille uudenlaisen kohtaamisalustan. Ohjelman tavoitteena on lisätä Helsingin yliopiston opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä yhdistyksissä.

Think Career -ohjelman harjoittelupaikkojen hakeminen kannattaa, sillä

  • pääset suorittamaan harjoittelusi työpaikassa, jossa on ajankohtaisin tieto yliopistoharjoittelun käytänteistä ja valmiutta harjoittelijan ohjaukseen (tarjoamme työnantajille tukea harjoitteluohjaukseen)
  • ohjelman harjoittelupaikkoihin valitut opiskelijat kutsumme mukaan kick-off -tilaisuuteen, jossa saat tukea onnistuneen harjoittelujakson toteuttamiseen.

Opiskelijoiden hakuaika harjoittelupaikkoihin käynnistyy 6.11. Lue lisää harjoitteluohjelmasta Opiskelijalle-osiosta ja katso haettavana olevat harjoittelupaikat. Harjoittelupaikkoja päivitetään sivulle marraskuun aikana!

Työnantaja: miksi kannattaa palkata yliopistoharjoittelija?

Huom: työnantajien haku harjoitteluohjelmaan on päättynyt.

Monessa pk-yrityksessä tai järjestössä saattaa esiintyä osaamistarvetta, jota ei ole välttämättä täysin tiedostettu. Onko työpaikallanne tekemättömiä projekteja esimerkiksi viestintäasioiden tai erilaisten käännös- ja selvitystöiden parissa? Harjoittelija tuo tullessaan tuoreita näkökulmia ja käsiparin tekemättömiin töihin.

Harjoitteluohjelman aikataulu tarkentuu syksyn 2018 aikana.

Think Career -harjoitteluohjelma on työnantajalle helppo tapa palkata ensimmäinen harjoittelija ja saada näkyvyyttä yliopistolla. Helsingin yliopiston urapalvelut tarjoaa ohjelmaan osallistuville organisaatioille

  • tukea rekrytointiin: harjoittelupaikkojen markkinointi ja sähköinen apuväline hakemusten vastaanottoon ja käsittelyyn (Tiitus)
  • tukea harjoitteluohjaukseen: ohjelman kick-off – tilaisuuden teemana harjoittelun ohjaus
  • vertaisverkoston ja osallistujien toiveiden mukaista tukea.

Ohjelmaan osallistuminen on maksutonta, eli työnantajalle jää maksettavaksi ainoastaan harjoittelijan palkkakulut.

Lue lisää työnantajalle-osiosta:

Harjoitteluohjelman aikataulu:

  • Lokakuu 2018: Ilmoittautuminen käynnistyy 2.10 ja päättyy 5.11.
  • Marraskuu-joulukuu 2018: harjoittelupaikkojen markkinointi ja opiskelijoiden hakuaika
  • Joulukuu-tammikuu 2018-2019: harjoittelijoiden valinta
  • Joulukuu-huhtikuu 2019: harjoittelut käynnistyvät työnantajien toiveiden mukaisesti (HUOM. HARJOITTELUOHJELMA ON KÄYNNISTYNYT)