Harjoittelun ohjaus

Harjoittelijalle tulee olla työpaikalla nimetty harjoittelun ohjaaja, joka on perehtynyt harjoittelijan tehtäviin ja osaa neuvoa, opastaa ja arvioida harjoittelijan työskentelyä. Lisää tietoa harjoittelun ohjauksesta sekä harjoittelun etenemisestä voit lukea täältä: Antoisa harjoittelu – opas harjoittelupaikalle

Käytännössä ohjauksen pohjana olisi hyvä olla vähintään kolme ohjauskertaa, joissa käydään läpi harjoittelijan ja työnantajan ajatuksia ja tavoitteita harjoittelujakson osalta: tavoitekeskustelu, tilannekatsaus ja kokoava loppukeskustelu.

Tavoitekeskustelu (harjoittelun ensimmäisten päivien aikana)

 • Työyhteisön ja tehtävien sekä harjoittelijan esittely,
 • Tiimin ja ohjaajan odotukset harjoittelijalle,
 • Sekä työnantajan suunnittelemat tehtävät että harjoittelijan näkemys osaamisestaan,
 • Harjoittelijan omat oppimistavoitteet harjoittelujaksolle.

Tilannekatsaus (1-2 kpl, riippuen harjoittelun pituudesta)

 • Miten harjoittelu on edennyt?
 • Mitä harjoittelija on ehtinyt jo tehdä, mitä on vielä tekemättä, mitä työtehtäviä on vielä tulossa?
 • Onko jotain, missä harjoittelija kaipaisi erityisesti tukea?

Kokoava loppukeskustelu (harjoittelun viimeisinä päivinä)

 • Mitä harjoittelija on oppinut?
 • Missä harjoittelija on omasta mielestään erityisesti onnistunut? Missä olisi vielä kehitettävää?
 • Missä määrin harjoittelun alussa määritetyt tavoitteet ovat täyttyneet?
 • Sekä työnantajan että harjoittelijan palaute.

Materiaalia harjoittelun ohjauksen tueksi: