Yliopistoharjoittelu

Lähes kaikkiin Helsingin yliopiston tutkintoihin kuuluu työharjoittelu, josta opiskelijalle myönnetään myös opintopisteitä. Työharjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua oman alan työtehtäviin, soveltaa yliopistossa oppimaansa käytäntöön, saada työkokemusta ja verkostoitua. Työharjoittelu voi myös selkeyttää opiskelijan urasuunnitelmia ja tuoda opintojen suunnitteluun uutta näkökulmaa.

Työnantajalle työharjoittelu tarjoaa ajantasaista tietoa yliopistokoulutuksen sisällöstä ja laadusta. Lisäksi työnantaja saa tietenkin opiskelijan työpanoksen. Työharjoittelu voi olla myös tehokas rekrytointikanava, sillä moni harjoittelija jatkaa onnistuneen harjoittelujakson jälkeen työskentelyä samalle työnantajalle.

Lue työnantajien kokemuksia harjoitteluyhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa: Harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi.