Harjoittelijan työtehtävät

Harjoittelijan työtehtävien tulee olla asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa koulutustaan. Työtehtävien on annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.

Yliopistoharjoittelijalle sopivat hyvin monenlaiset työtehtävät. Opiskelijoilla on monenlaista osaamista: opiskeltavan alan erikoisosaamisen lisäksi yliopistossa opiskelu kehittää yleisempiä työelämässä tarvittavia taitoja kuten kielitaitoja, tutkimusmenetelmäosaamista sekä kykyä omaksua uusia asioita. Lue lisää Helsingin yliopiston koulutusohjelmien moniosaajista.

Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä, kuten sosiaalisen median viestintää, internet-sivujen kehittämistä, sisältösuunnittelua, sisällöntuotantoa tai tapahtumaviestintää. Lue lisää case-jutusta.

Opiskelijan osaamista voi hyödyntää myös erilaisissa tutkimus- tai selvitystehtävissä. Harjoittelija voi melko itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa yritystä hyödyttävän selvitysprojektin, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyn. Työtehtävät voi linkittää myös harjoittelijan opinnäytetyön aiheeseen.

Yliopistoharjoittelija voi työskennellä myös esimerkiksi myyntitehtävissä. Lue, millaisia myyntitehtäviä Apetit Oyj tarjosi elintarvike-ekonomian opiskelijalle.

Jo rekrytointivaiheessa on hyvä olla suunnitelma harjoittelijan tulevista työtehtävistä, mutta tehtäviä ja vastuita voi tarkentaa myöhemmin valitun henkilön osaamisen mukaisesti.

Tämän harjoitteluohjelman ulkopuolelle jäävät professioalat kuten lääketieteet ja farmasia sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijat, joille harjoittelupaikkoja on jo runsaasti tarjolla.