Yliopiston uudistunut koulutustarjonta

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laajimman koulutustarjonnan. Kaikkiaan yliopistolla voi opiskella 41 kandiohjelmassa ja 66 maisteriohjelmassa, joista 33 on englanninkielistä tai monikielistä.

Kaikki yliopiston tutkinnot uudistuivat syksyllä 2017. Opetus perustuu edelleen vahvasti tutkimukseen, mutta uusina elementteinä kaikkiin tutkintoihin ovat tulleet työelämäjaksot ja asiantuntijuutta kehittävät opinnot. Monet uusista koulutusohjelmista ovat myös poikkitieteellisiä ja ylittävät perinteisten oppiaineiden rajat, mikä luo pohjaa uudenlaiselle luovuudelle ja ratkaisuille.

Esimerkkejä uusista koulutusohjelmista ovat mm.

– Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma kouluttaa ympäristön ja kestävyyden osaajia vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Valinnoista riippuen opiskelijoiden tiedot ja taidot vaihtelevat vankasta laboratorio-osaamisesta laaja-alaiseen talousosaamiseen ja paikkatieto-osaamisesta ruokajärjestelmien tuntemukseen. Yhdistävänä tekijänä on opiskelijoiden kyky toimia laajojen, monimutkaisten ja kaikkien tahojen osaamisen hyödyntämistä vaativien kysymysten parissa, kertoo projektikoordinaattori Riina Koivuranta maisteriohjelmasta.

Perinteisiltäkin kuulostavien koulutusohjelmien sisältöjä on uudistettu.

– Teologit voidaan nähdä kulttuurien tulkkeina, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina, joilla on myös valmiuksia kohdata arvoihin liittyviä teemoja. Tällaista osaamista tarvitaan muun muassa strategisessa suunnittelussa, koulutusalalla ja henkilöstöhallinnon eri sektoreilla, summaavat teologisen tiedekunnan yliopisto-opettajat Maria Buchert ja Aura Nortomaa.

Lue lisää eri koulutusohjelmien moniosaajista: Moniosaajien kirjo uudistetuissa koulutusohjelmissa

Think Career -harjoitteluohjelma haluaa nostaa esiin potentiaalin, jota yliopiston generalistiset koulutusalat tuottavat. Generalistille löytyy sivistyssanakirjasta synonyymeja: laaja-alainen asiantuntija, moniosaaja, monitaitoinen henkilö tai ”yleismies”. Tämän harjoitteluohjelman ulkopuolelle jäävätkin professioalat kuten lääketiede ja farmasia sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijat, joille harjoittelupaikkoja on jo runsaasti tarjolla.

Generalistisiksi aloiksi luetaan:

  • ihmistieteet: kasvatus-, oikeus- ja valtiotieteet sekä humanistiset ja  teologiset tieteenalat,
  • bio-, elintarvike- sekä maa- ja metsätaloustieteet,
  • matemaattis-luonnontieteellisistä aloista tällaiseksi voidaan katsoa mm. maantieteet ja geologia.

Tutustu Helsingin yliopiston koulutustarjontaan kokonaisuudessaan.