Data, miten sitä hallitaan ja miten datanhallinnasta puhutaan – blogi lokakuussa

Lokakuun teemat Think Open -blogissa kytkeytyivät vahvasti tutkimusdatan ympärille. Tutkijat valaisevat lyhyissä haastatteluissa, miten avoin data on osa heidän työtään, ja datanhallinnan asiantuntijat kertovat datanhallinnan ongelmakohdista ratkaisuja pohtien. Avoimessa julkaisemisessa esillä olivat Plan S, APC ja SCOAP3.

(This article is also available in English.)

Avoin tutkimusdata – haastatteluja

  • ”Tutkimusdatan avaamisen hyöty on se, että muut voivat rakentaa ja saada uusia oivalluksia toisten tuottaman datan pohjalta”, sanoo Aalto-yliopiston tutkija Matias Heino lyhyessä blogihaastattelussa (englanniksi). Heino painottaa myös resurssien tehokasta hyödyntämistä ja tutkimustulosten verifioinnin merkitystä.
  • ”Säilyttääksemme luottamuksen tieteellisiin instituutioihin, tutkimusdatamme on oltava julkisen ja journalistisen tarkastelun alainen”, toteaa HY-tutkija Ivo Neefjes haastattelussa (englanniksi). Hän korostaa myös metadatan merkitystä datan avoimuudessa, sillä vasta se tekee datasta muille saavutettavaa.
  • ”Minulle avoin tutkimusdata on valtava mahdollisuus tehdä omaa tutkimusta ja etsiä vastausta niihin kysymyksiin, joihin muut eivät ole vielä vastanneet”, sanoo HY-mikrobiologi Antti Karkman blogihaastattelussa (englanniksi). Karkman tuo esiin myös avoimen datan hyötyjä yleensä tutkimuksen kannalta.

Datanhallinta – termejä ja osaamispuutteita

Kirjoittajamaksut (APC)

Avoin julkaiseminen – Plan S ja SCOAP3

Mistä aiheista Think Open -blogissa pitäisi kirjoittaa? Tai olisiko sinulla oma kirjoitusidea? Kerro ehdotuksesi alla olevaan kommenttikenttään tai kirjoita sähköpostia: juuso.ala-kyyny@helsinki.fi.


Blogikatsaukset: