AVOTT has continued on the path set by ATT – Finland has created its own model for national cooperation in open science

Think Open 2018 revisited! The third blog post of 29 May 2018 is about the open science and data action plan, including the launch of the national coordination of open science under the auspices of the Federation of Finnish Learned Societies (TSV). The past five years have been an energetic period of implementation the action plan. According to Ilmari Jauhiainen, member of the national open science secretariat, of the eight-point programme, only securing funding for open science has – so far – remained uncharted territory.

Jatka lukemista ”AVOTT has continued on the path set by ATT – Finland has created its own model for national cooperation in open science”

Not just storage as usual – Long-term storing of research data for the University of Helsinki (TPAT)

In 2022, the University of Helsinki made a decision to strengthen its research data storage services and data curation over the next five years backed by 1.5 million euros in funding. The long-term storage of research data (Tutkimusdatan pitkäaikaistallennus, TPAT) differs from a conventional data storage service. The TPAT service focuses on storing data for 5–15 years after the research is completed. TPAT answers the question: ”Where can I save this valuable data for future use or as evidence of research already completed?”

Jatka lukemista ”Not just storage as usual – Long-term storing of research data for the University of Helsinki (TPAT)”

”Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista”

Kun emeritusprofessori Esko Linnakangas kymmenen vuotta sitten kuuli avoimen julkaisemisen mahdollisuudesta, hän innostui asiasta ja nyt innostuminen on tuottanut kirjan per vuosi. Kirjoissa hän on tarkastellut verotusta eri näkökulmista, ja viimeisin verotukia ja -sanktioita käsittelevä kirja – yhdessä Kalle Isotalon kanssa kirjoitettu yli 800-sivuinen opus – julkaistiin Helsingin yliopiston Helda Open Booksissa sopivasti vaalikeväänä. Blogihaastattelussa Linnakangas kertoo julkaisutoiminnastaan ja teosten avoimuuden merkityksistä.

Jatka lukemista ””Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista””

Material package to support students’ research data management (RDM) published

The University of Helsinki Data Support has published a material package that offers students and supervisors tools for planning research data management (RDM) already in the thesis phase. The package includes the updated Basic data management guidelines (guide), ”Do I have personal data?” test and the student’s data management plan (DMP) template.

Jatka lukemista ”Material package to support students’ research data management (RDM) published”

Materiaalipaketti opiskelijoiden aineistonhallinnan tueksi julkaistu

Helsingin yliopiston Datatuki on julkaissut materiaalipaketin, joka tarjoaa opiskelijoille ja ohjaajille työkalut aineistonhallinnan (research data management, RDM) suunnitteluun jo opinnäytevaiheessa. Pakettiin kuuluu päivitetty Datanhallinnan perusopas, henkilötietotesti ja opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma -pohja (data management plan, DMP).

Jatka lukemista ”Materiaalipaketti opiskelijoiden aineistonhallinnan tueksi julkaistu”

Experiences of teaching open science – library and faculty working together

How to make the practices of research data management (RDM) and open access publishing familiar to undergraduate students? In the fall of 2022, the Faculty of Pharmacy and the Helsinki University Library implemented a collaborative project in which the teaching of open science practices were included in the master’s students’ course. This blog article describes how the teaching was carried out and what was learned from it. After a successful pilot project, it is possible to offer similar training in other disciplines as well.

Jatka lukemista ”Experiences of teaching open science – library and faculty working together”

Kokemuksia avoimen tieteen toimintatapojen opettamisesta – kirjasto ja tiedekunta yhteistyössä

Miten tehdä datanhallinnan ja avoimen julkaisemisen käytäntöjä tutuksi jo perustutkintovaiheen opiskelijoille? Farmasian tiedekunta ja kirjasto toteuttivat syksyllä 2022 yhteistyöprojektin, jossa avoimen tieteen toimintatapojen opetus otettiin mukaan maisterivaiheen opiskelijoiden kurssille. Tässä blogiartikkelissa kuvataan, miten opetus toteutettiin ja mitä siitä opittiin. Onnistuneen pilottiprojektin jälkeen vastaavaa koulutusta on mahdollista tarjota myös muissa oppiaineissa.

Jatka lukemista ”Kokemuksia avoimen tieteen toimintatapojen opettamisesta – kirjasto ja tiedekunta yhteistyössä”

The University of Helsinki has set up a coordination group for open science

In recent years, open science has progressed in leaps and bounds in both Finland and other countries. In autumn 2022, the University of Helsinki set up an open science coordination group, with representatives from every campus as well as research management and services. The group is tasked with coordinating the development of open science and teaching at the University. In this blog post, the group’s members discuss the work ahead and the related challenges.

Jatka lukemista ”The University of Helsinki has set up a coordination group for open science”

Tutkimuskanavan valinta on eettinen kysymys

”Yksipuolinen keskittyminen oman julkaisuluettelon salonkikelpoisuuteen ei yksinkertaisesti enää riitä”, kirjoittaa Taideyliopiston musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti. Blogiartikkelissaan hän tarkastelee tieteellisen julkaisemisen käytäntöjä sekä oman kokemuksensa kautta että laajemmin. Kriittinen silmäys tieteelliseen julkaisukulttuuriin nostaa esiin kysymyksen julkaisukanavan valinnasta eettisenä valintana.

Jatka lukemista ”Tutkimuskanavan valinta on eettinen kysymys”