Työpöytä puhtaaksi, kansiot järjestykseen ja sähköpostin tsekkaus – Hanna Välimaan haaste Datasiivousviikolla

Opettaja ja tutkija Hanna Välimaa haastaa Datasiivousviikolla itsensä lääketieteellisen tiedekunnan kliiniset opettajat ja yliopistonlehtorit putsaamaan tietokoneen työpöydän, järjestämään kansiot ja käymään läpi sähköpostin. Helsingin yliopiston Datatuen järjestämä Datasiivousviikko järjestetään 16.–20. joulukuuta.

Opettaja ja tutkija Hanna Välimaa (TUHAT) lääketieteellisestä tiedekunnasta tarttui Datasiivousviikon haasteeseen. Tässä haastattelussa hän kertoo arkisessa datanhallinnassa kokemistaan ongelmista, kuten tiedostojen kasaantumisesta, ja esittää datasiivoushaasteensa.

Millaista tutkimusta teet? Minkä tyyppistä ja miten paljon dataa tutkimuksesi tuottaa?

HV: ”Toimin opetuspainotteisessa tehtävässä kliinisenä opettajana lääketieteellisessä tiedekunnassa virologian osastolla. Tutkimusta teen virologian ja bakteriologian alalla erityisesti suun alueen mikrobiologiaan ja infektioihin liittyen. Suurimman tilan tietokoneeni muistista vievät opetukseen liittyvät PP-tiedostot, koska ne sisältävät paljon kuvamateriaalia ja materiaalia on kertynyt useiden vuosien ajalta. Toiseksi eniten muistitilaa vievät tieteellisten artikkelien pdf-filet. Lisäksi tietokoneellani on lukuisia word- ja excel-tiedostoja.”

Mitä haasteita olet havainnut datanhallinnassa? Miten se on vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen?

HV: ”Haasteena on erityisesti mahdollisesti tarpeettomiksi käyneiden tiedostojen hävittäminen ja koneelleni onkin kertynyt todennäköisesti jo tarpeetonta materiaalia useiden vuosien ajalta. Koskaan ei tunnu löytyvän sitä hetkeä, että olisi aikaa käydä näitä vanhoja kansioita läpi. Alunperin kiireessä tallentamani tiedostot ovat täyttäneet työpöytäni siinä määrin, että kaikki tiedostot eivät ole edes näkyvissä, ne pitäisi järjestää oikealle paikalle kansioihin. Myös sähköpostiini on kertynyt huomattava määrä nyt jo tarpeettomaksi käynyttä postia.”

Koskaan ei tunnu löytyvän sitä hetkeä, että olisi aikaa käydä näitä vanhoja kansioita läpi. Alunperin kiireessä tallentamani tiedostot ovat täyttäneet työpöytäni siinä määrin, että kaikki tiedostot eivät ole edes näkyvissä, ne pitäisi järjestää oikealle paikalle kansioihin.

Miten haastat itsesi nykyistä parempaan datanhallintaan? Ja kenet haastat mukaan?

HV: ”Aloitan työpöydän siivouksesta. Lisäksi yritän järjestää eniten käyttämäni kansiot järkevämmiksi kokonaisuuksiksi, mahdollisesti joitain kansioita yhdistelemällä ja samalla päällekkäistä dataa poistamalla. Sähköpostista käyn läpi kaikki isoimmat sähköpostit ja hävitän niistä tarpeettomiksi toteamani.”

HV: ”Haastan mukaan lääketieteellisen tiedekunnan kliiniset opettajat ja yliopistonlehtorit.”