”Oli tärkeää julkaista teos avoimesti, jotta se olisi mahdollisimman helposti kiinnostuneiden lukijoiden saatavilla”

Krister Talvisen keväällä julkaistu teos tutkimuksen vaikuttavuudesta ja rahoitushakemusten tekemisestä on löytänyt hyvin lukijansa: Added value -teosta on ladattu Helda Open Books -sivuilta jo yli 3300 kertaa. ”Olen melko varma, että ilman avointa julkaisemista ja Helda Open Booksia, teokseni näkyvyys ja hyödyntäminen olisi jäänyt vaatimattomaksi.” Talvisen haastattelu on osa Helda Open Books -teosten vaiheita esittelevää kirjoitussarjaa.

Krister Talvisen työ on liittynyt tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.

Kevään aikana Helda Open Books -kokoelmassa ilmestyi ensijulkaisuna Krister Talvisen teos Added value – Researcher’s guide to impact and winning proposals (2020). Kirja käsittelee rahoitushakemusten tekemistä ja tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka on ollut Talviselle läheinen teema työssä niin Helsingin yliopistossa ja Korkeakoulujen arviointineuvostossa kuin myös Laurea-ammattikorkeakoulussa, jonne hän siirtyi koronakevään aikana.

Tässä haastattelussa Talvinen avaa kirjansa syntyprosessia ja Helda Open Books -julkaisemiseen liittyviä ajatuksia.

Mistä kirjasi Added value sai alkunsa?

Krister Talvinen: ”Olen järjestänyt Helsingin yliopistolla lukuisia vaikuttavuuskoulutuksia sekä osallistunut hankesparraukseen eri rahoitusmuodoissa vuosien 2016–2020 aikana. Jossain kohtaa alkoi itämään ajatus kirjasta, johon kokoaisin systemaattisesti erilaisia työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla tutkijat ja tohtorikoulutettavat voisivat kirjoittaa parempia rahoitushakemuksia ja edistää tutkimuksensa vaikuttavuutta. Huomasin kuitenkin, ettei kirja kirjoita itse itseään. Näin ollen vuoden 2020 alettua päätin istua alas ja nousta vasta kun teos on valmis – prosessin aikana muuan pandemia lopetti kaiken harrastustoiminnankin, joten käytin kaiken energiani kirjoittamiseen ja käsikirjoitus oli koko lailla valmis maaliskuun lopulla. Teokseni Added value – Researcher’s guide to impact and winning proposals fokuksena on tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muodostama ’lisäarvo’. Rahoittajasta riippumatta hakijan on pystyttävä selkeästi argumentoimaan, miksi tutkimushanke tulisi rahoittaa eli mikä sen lisäarvo on, etenkin suhteessa jo olemassa olevaan tutkimukseen tai ratkaisuihin.”

Miksi halusit julkaista teoksesi Helda Open Booksissa?

KT: ”Minulle oli ensiarvoisen tärkeää julkaista teokseni avoimesti, jotta se olisi mahdollisimman helposti kiinnostuneiden lukijoiden saatavilla. Kun käsikirjoitukseni oli valmis, tarjosin sitä ensin Helsinki University Pressille (HUP). Kuten olin jo ennakoinutkin, HUP keskittyy enemmän akateemiseen julkaisemiseen kansainväliselle yleisölle, kun oma teokseni on ennemminkin käytännön vinkkejä sisältävä opas eikä niinkään tieteellinen kirja. Lisäksi teoksessani käsitellään pääosin kansallisia rahoitusinstrumentteja, vaikka monet hyvän hakemuksen piirteet ovatkin universaaleja. HUP antoi kuitenkin teoksestani myönteistä palautetta ja pyysi ottamaan yhteyttä Helda Open Booksiin (HOB). HOB on alustana tai tietokantana erinomaisen selkeä ja helppokäyttöinen.”

Minulle oli ensiarvoisen tärkeää julkaista teokseni avoimesti, jotta se olisi mahdollisimman helposti kiinnostuneiden lukijoiden saatavilla.

Millainen julkaisemisen prosessi oli?

KT: ”Julkaisuprosessi HOB:in kanssa sujui erinomaisesti ja sain myös hyviä vinkkejä esimerkiksi kuvapankkien hyödyntämisestä ja Creative Commons -lisenssin käytöstä. Olin HOB:iin yhteydessä ennen teoksen kielentarkistusta, ja näin minulla oli hyvin aikaa viimeistellä teosta HOB:in neuvojen mukaisesti. Yhteistyö HOB:in kanssa oli erittäin tehokasta ja miellyttävää, ja sain kaikkiin kysymyksiini selkeät vastaukset.”

Mitä teoksen avoimen julkaisemisen jälkeen on tapahtunut?

KT: ”HOB:ssa näkyy jokaisen teoksen latausmäärä, ja olen todella iloisena seurannut latausmäärän kasvamista yli kolmeen tuhanteen! Tiedän hyvin kuinka valtavassa informaatiotulvassa tutkijat elävät ja erilaisia tapahtumia, kursseja ja oppaita on lukemattomia – olen nöyrän kiitollinen siitä, että teokseni on löytänyt yleisönsä. Olen saanut kirjasta paljon myönteistä palautetta ja pystyn hyödyntämään sitä työssäni. Siirryin toukokuussa Grant Writeriksi Laurea-ammattikorkeakouluun ja koenkin tärkeänä, että ehdin tätä ennen laittaa ajatukseni kansien väliin.”

Tiedän hyvin kuinka valtavassa informaatiotulvassa tutkijat elävät ja erilaisia tapahtumia, kursseja ja oppaita on lukemattomia – olen nöyrän kiitollinen siitä, että teokseni on löytänyt yleisönsä.

KT: ”Suosittelen lämpimästi Helda Open Booksia kaikille, jotka miettivät teokselleen hyvää julkaisukanavaa. Olen myös melko varma, että ilman avointa julkaisemista ja Helda Open Booksia, teokseni näkyvyys ja hyödyntäminen olisi jäänyt vaatimattomaksi.”


Helda Open Books -kirjatarinoiden sarjassa julkaistuja artikkeleita: