Laboratorion IT-hankinnoista – käytäntöjä ja pohdintoja

Tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat kohtaavat tämän tästä tutkimuslaitteita ja -ympäristöjä, joiden ylläpitäminen edellyttää tutuista rutiineista poikkeamista. Tietokoneen tai laitteen malli voi olla yliopistoympäristössä ainutlaatuinen tai sen käyttötapa saattaa kaivata sekä tavanomaista huolellisempaa tietoturvaa että laitteen helppoa käytettävyyttä opiskelijoille ja vieraileville tutkijoille. Tässä jutussa tietotekniikkakeskuksen asiantuntija Sebastian Porceddu kertoo, millaisia asioita laboratorioympäristöjen IT-hankinnoissa on hyvä ottaa huomioon.

Teksti: Sebastian Porceddu

Kun kyse on vaikkapa raskaan sarjan kuvantamislaitteen hankinnasta, on mahdollista, että laite- ja tietokonevaihtoehtoja on rajallisesti. Siksi jo hankintavaiheessa voi olla hyödyllistä kysyä neuvoja tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoilta. Konsulttimme ja hankkijamme tulevat mielellään mukaan palavereihin laitemyyjän kanssa. Voimme myös neuvoa millaisia kysymyksiä myyjälle kannattaa esittää. Lue lisätietoja IT-ratkaisukonsultoinnin Flamma-sivulta (vaatii kirjautumista).

Laboratorio- ja tutkimuskoneiden hankinnoissa kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan suosia yliopiston keskitetyn ylläpidon piirissä olevia standardikoneita. Laitetoimittaja tarjoaa usein tietokonetta mukaan pakettiin helpottaakseen asetusten konfigurointia omalta osaltaan. Työmäärä on kuitenkin yliopiston päässä suurempi, jos hankittu tietokone on vieras. Alla on vertailua yliopiston standardikoneiden ja ulkopuolisten koneiden välillä.

Helsingin yliopiston standarditietokone:

+ Ylläpito-oikeudet koneelle saatavissa tarpeen mukaan
+ Todennäköisesti edullisempi hinta Hansel-puitesopimuksen myötä
+ Tietotekniikkakeskuksella on kokemusta laitteen toiminnasta ja ongelmien ratkaisusta
+ Vaivaton pääsy yliopiston tallennustiloihin
+ Yliopiston verkkoyhteys käytössä
Keskitetty ylläpito, ohjelmistojakelu ja päivitykset saattavat ajoittain häiritä herkkää ohjelmistoa, vaikka tämä onkin nykyään harvinaista

Yliopiston ylläpidon ulkopuolinen tietokone:

+ Laitetoimittajan puolella vaivaton asetusten konfigurointi ja käyttöönotto
+ Ei yllättäviä asetuksia tai päivityksiä yliopiston keskitetyn ylläpidon kautta
Saattaa edustaa vanhentunutta teknologiaa
Todennäköisesti kalliimpi ja yliopiston standardikonetta lyhyemmällä takuulla
Yliopistolla ei välttämättä ole kokemusta vastaavan laitteen ylläpidosta ja huollosta
Yleensä laite ei ole uudelleenasennettavissa standardikoneeksi
Koneen verkkoyhteys, myös yliopiston tallennustiloihin ja palveluihin, on rajattu

Ohjelmistojen asennuksen ja ylläpidon kannalta on hyvä huomioida, että yliopiston tietokoneiden ylläpito-oikeudet ovat yleensä vain tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoilla. Näitä oikeuksia ei yleensä myönnetä koneen käyttäjille tai ulkopuoliselle asentajalle. Jos asetuksia täytyy kuitenkin muuttaa usein, nopealla aikataululla tai poikkeuksellisiin aikoihin, tietotekniikkakeskus voi myöntää ylläpito-oikeudet myös pääkäyttäjälle.

Sujuvaa datan siirtoa ja tallennusta yliopiston tietokonemalleilla

Datan siirto ja tallennus standardityöasemalta on monesti suoraviivaisempaa kuin poikkeuskoneelta, ja lähes kaikkia yliopiston tarjoamat tallennusvaihtoehdot ovat käytettävissä (katso datanhallintataulukko). Ulkopuolisten koneiden tarpeet on käytävä yksitellen läpi. Paikallisia omia NAS-laitehankintoja ja vastaavia emme suosittele, eikä tällaisia laitteita tyypillisesti voi liittää yliopiston työasemaverkkoon. Oma erillinen tallennustietokone on tällöin mahdollinen, mutta ei ihanteellinen ratkaisu, sillä koneen vikaantuessa uhkana on koko datan menetys.

Myös mahdollisiin etäyhteystarpeisiin kannattaa kiinnittää huomiota riittävän varhaisessa vaiheessa. Järjestelmän toimittaja saattaa suositella tai vaatia etäyhteysmahdollisuutta, mutta jättää lisenssikysymykset asiakkaan ratkaistavaksi. Esimerkiksi TeamViewer on maksuton vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, johon yliopiston toiminta ei kuulu. Microsoft Windowsin Remote Desktop Connection -palveluun puolestaan liittyy lisenssirajoitteita yliopiston työasemaverkossa. Nämä rajoitteet on tärkeää selvittää, ennen kuin laitteen etähuolloista sovitaan.

Lisätietoa aiheesta ja vastauksia tutkimusympäristöä koskeviin IT-kysymyksiin saat yliopiston IT-Helpdeskistä: helpdesk@helsinki.fi.


Sebastian Porceddu (HY) työskentelee tietotekniikka-asiantuntijana Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa.