Oral Historya Euroopassa

Kun Göteborgissa vuoden 1996 International Oral History konferenssissa tehtiin päätös maailmanlaajuisen järjestön International Oral History Association perustamisesta, päätettiin myös, että Eurooppa- ja USA-keskeisyyttä sekä englanninkielen ylivaltaa vältetään järjestön konferensseissa. Tämä päätös on pitänyt: Vuonna 1998 International Oral History Conference pidettiin Riossa, vuonna 2000 Turkissa, vuonna 2002 Etelä-Afrikassa ja vuonna 2004 Roomassa. Seuraava, kesällä 2006, pidettävä konferenssi pidetään Sydneyssä, Australiassa.

Jo Göteborgin tapaamisessa eurooppalaiset tutkijat valittelivat sitä, että pitkien välimatkojen vuoksi vain harvalla on mahdollisuus osallistua oman maanosan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin. Ratkaisuksi ongelmaan keksittiin Amsterdamissa joka toinen vuosi järjestettävä sosiaalihistorian tutkijoiden Euroopan konferenssi. Ensimmäisen kerran konferenssin oheen liitettiiin Oral History and Lifestories verkoston tapaaminen vuonna 1998. Mukana ollaan siis oltu lähes alusta asti, sillä ensimmäinen European Social History Conference pidettiin Amsterdamissa vuonna 1996. Vähitellen oral history on vakiintunut yhdeksi konferenssin teemaksi, johon osallistuu eri tieteenalojen tutkijoita, esimerkiksi etnologeja ja folkloristeja. Vuoden 2004 konferenssissa pidettiin yli 70 esitelmää oral history teemasta.

Seuraavan, Amsterdamissa 22.

2 Replies to “Oral Historya Euroopassa”

  1. Hanna nostaa esiin tärkeän ulottuvuuden: kansainvälisyyden.

    On ilahduttavaa, että suomalaiset työväentutkijat ovat löytäneet tiensä maailmalle. Se ei tietenkään ole hirveän uusi ilmiö, mutta määrät ovat kasvussa.

    Asialla on myös toinen puoli. Kuinka moni ulkomainen työväentutkija löytää tiensä Suomeen? Kyllähän täällä varmaan tieteellisissä konferensseissa lappaa ulkomaisia tutkijoita, mutta kaiketi heitä voisi tulla enemmänkin.

    Esimerkiksi ensi kesänä Helsingissä järjestettävässä taloushistorian maailmankonferenssissa ei ole kovin paljon leimallisesti työväentutkimukseen liittyviä sessioita. Ehkä taloushistorioitsijat vierastavat työväentutkimusta tai työväentutkijat taloushistoriaa. Molemmat ovat varmaankin totta, vaikka konferessissa taloushistoria on määritelty niin väljästi, että varsin monenlaisella teemalla olisi mukaan mahtunut.

    Mieleeni juolahti, voisiko THPTS aktivoitua tällä saralla. Helpoin tapa aloittaa olisi varmaankin se, että jos ja kun joku ulkomainen tutkija on Suomessa käymässä, järjestettäisiin myös seuran toimesta tilaisuus, jossa hän voisi esitellä tutkimustaan myös oman tutkimusprojektin tai oppiaineen ulkopuoliselle väelle.

  2. Tai jos tilaisuus on liian vaativa muoto, niin voisi tehdä vaikkapa haastattelun tähän blogiin. Ja jos haastattelun toteuttaminen kirjoitettuna tuntuu liian aikaavievältä, niin myös ääntä on mahdollista käyttää joko niin että ääninauha on lyhyemmän kirjallisen johdannon/esittelyn liitteenä tai sitten niin että ääninauha lähtee pyörimään suoraan blogista (tämä on vasta kehitteillä). Annan mielelläni apua ja neuvoja toteutuksessa.

Comments are closed.