3. joulukuuta

invapaikkablogi.jpg

Kansainvälisen vammaisten päivän (3.12) teemana on tänä vuonna tietoyhteiskunnan saavutettavuus eli eAccessibility. Se ettei monella ihmisellä ole esimerkiksi mahdollisuuksia käyttää tietokonetta, on sangen yksinkertainen este saavutettavuudelle. Tämän ohella monet kotisivut on suunniteltu niin, että näkörajoitteisten on hankalaa lukea niitä. Miten vammaisuutta pääsääntöisesti käsittelevät sivustot itse onnistuvat noudattamaan ideaa saavuttavuudesta, on arvioitavissa esimerkiksi näistä, historiaa käsittelevistä linkeistä:

Kuva: Riitta Oittinen

One Reply to “3. joulukuuta”

Comments are closed.