Call for Papers: Työväki lähtee

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa Nurmijärvellä 20.–21.8.2007

”Työväen historian tutkimuksella on ollut vahva yhteiskunnallinen relevanssi, onhan se tutkinut erityisesti yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita. Tämä kysymys ei ole vanhentunut. Sitä on lupa odottaa myös uudelta tutkimukselta, joka todennäköisesti sijoittaa työväestön ”lyhyen historian” pidempään ja laajempaan kontekstiin. Tuo historia alkaa ennen työväenliikettä ja ulottuu Suomea kauemmaksi.” Näin kirjoitti Pertti Haapala vuonna 2005 ilmestyneessä artikkelissaan ”Suomalaisen työväestön pitkä ja lyhyt historia” (Työväestön rajat, toim. Matti Hannikainen).

Työväestöä koskeva tutkimus näyttää viime vuosikymmenten osalta varsin monipuoliselta. On tutkittu yhteiskunnan rakennetta, toimintaa puolueissa ja ammattiyhdistysliikkeessä, ihmisten arkea töissä ja kotona, kriisivuosia. Työläisnaiset ovat jo pitkään olleet olennainen osa niin työväenhistoriaa kuin naistutkimusta. Tutkijat ovat käyttäneet kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja. Työväentutkimuksen monipuolisuutta ja vahvaa asemaa osoittavat myös järjestöhistoriat, paikalliskuvaukset, henkilöhistoriat sekä jo 19 kertaa ilmestynyt Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) Väki voimakas -vuosikirja.

THPTS:n kesäseminaarissa pohditaan tänä vuonna työväestöä koskevan tutkimuksen tilaa. Vaikka tyytyväisyyteen olisikin aihetta, vasta kriittinen ote on todellinen merkki elinvoimaisesta tutkimusalasta ja -perinteestä. Viime aikojen eurooppalaisessa työväenhistoriaa koskevassa keskustelussa on esimerkiksi esiintynyt epäilyksiä, pystytäänkö perinteisillä lähestymistavoilla ja käsitteillä – mitä ne sitten ovatkin – vastaamaan niihin kysymyksiin, joita suuret yhteiskunnalliset muutokset herättävät. Houkutteleeko työväestöä koskeva tutkimus nuoria tutkimuksen pariin?

Olemme kiinnostuneita siitä, mitä uutta tuot työväentutkimuksen kenttään. Vai pitäisikö jatkuvassa uudistus- ja muutoshuumassa kaivaa pikemminkin klassikot esiin? Lähetä meille lyhyehkö, enintään yhden sivun, abstrakti, jossa kerrot tutkimusaiheesi ja sen, miten sijoitat tutkimuskohteesi aikaisempaan suomalaiseen tai ulkomaiseen tutkimukseen. Varsinaisten seminaariesitysten toivotaan sisältävän sekä aikaisemman tutkimuksen analysointia että oman tutkimuskohteen ja -tavan esittelyä. Toivomme seminaariin esityksiä niin aloittelevilta kuin pidemmälle ehtineiltä tutkijoilta.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 16.3.2007. Valinnasta ilmoitetaan asianomaisille viimeistään 30.3.2007.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 20–21.8.2007. Varsinaiset seminaariesitykset kestävät noin 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa yleisökeskustelu. Esitysten toivotaan olevan yleistajuisia, suuria linjoja luotaavia tai yksityiskohtiin meneviä. Esiintyjille seminaari on maksuton. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2008.

Abstraktit lähetetään osoitteella Oona Ilmolahti, historian laitos, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto tai oona.ilmolahti@helsinki.fi

Lisätietoja antaa myös THPTS:n puheenjohtaja Matti Hannikainen, 050 339 3824, matti.hannikainen@etk.fi