THPTS jäsenkirje 1/2007

Jäsenkirje 1/2007 Helsingissä 13.2.2007

Hyvä seuran jäsen!

Seuran vuosikokous pidetään tiistaina 27.2.2007 kello 17.00 alkaen Helsingissä SAK:n hallituksen kokoushuoneessa (Hakaniemenranta 1). Kokouksen aluksi Tapio Bergholm pitää esitelmän otsikolla ”Sopimusyhteiskunnan synty tutkimuskohteena”, jonka jälkeen on mahdollisuus keskusteluun. Esitelmän jälkeen on varsinainen
vuosikokous klo 18.00. Tervetuloa vaikuttamaan seuran tulevaan toimintaan. Oheisena vuosikokouskutsu.

Seuran toimintavuosi alkoi jälleen graduseminaarilla, joka pidettiin 2. helmikuuta Helsingissä Tieteiden talolla. Tilaisuudessa esitteli graduaiheitaan 16 opiskelijaa, ja jokaista gradupaperia oli kommentoimassa kaksi asiantuntijaa. Paikalla oli myös arkistojen, museoiden ja kirjaston edustajia kertomassa omista laitoksistaan. Kiitokset kaikille mukana olleille panoksesta seminaarin onnistumiseen.

Tulevan vuoden tapahtumista kannattaa tässä vaiheessa merkitä kalenteriin seuran kesäseminaari, työväentutkimuksen mennyttä ja tulevaa luotaava ”Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?”, joka pidetään 20.–21. elokuuta 2007 Kiljavanrannassa Nurmijärvellä. Kiinnostuneita pyydetään jättämään abstrakti, josta Call For Papers täällä: http://blogit.helsinki.fi/thpts/post-68.htm Syksyllä järjestetään myös harrastajatutkijatapaaminen. Kummastakin tapahtumasta tiedotamme tarkemmin myöhemmin.

Parhain terveisin,

Matti Hannikainen, puheenjohtaja

Oona Ilmolahti, sihteeri

Vuosikokouskutsu

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokous pidetään tiistaina 27.2.2007 klo 18.00 SAK:n hallituksen kokoushuoneessa osoitteessa Hakaniemenranta 1, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Seuran toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
8. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 13.2.2007

Matti Hannikainen,
puheenjohtaja