Työväenperinnepäivä 5.3

perinnepaiva07

Työväenperinnepäivä Työväenliikkeen kirjastossa:  palkitut teokset tyytyväisten kirjoittajiensa käsissä. Vasemmalta Olavi Horsma-aho, Markku Kuusela ja Ilmari Jokinen. Kuva Raimo Parikka

 

Työväentutkimus-palkinnon

saivat tänään llmari Jokinen Kuusankoskelta teoksesta Patruuna-ajasta Euroopan reunalle. Paperiliiton Kuusankosken osasto 19 100 vuotta (Kuusankoski 2006. Kuvitus. 377 s.) ja Markku Kuusela Helsingistä teoksesta Kruunun tekijät. Helsingin posliinityöntekijäin ammattiosaston historiaa vuosilta 1945–2005 (Helsinki 2005. Kuvitus. 211 s.).

Raadin mukaan

"työväestö on nostettu viime aikoina otsikoihin joukkoirtisanomisten, lomautusten ja teollisuuslaitosten lakkautusten myötä. Palkittuja työväentutkimuksia yhdistää ruohonjuuritason näkökulma edellä mainittuihin ilmiöihin: ne muistuttavat meitä ihmisistä ja ilmiöistä, jotka julkisuudessa nopeasti unohdetaan. Palkitut teokset pohtivat työn ja sen tekemisen reunaehtoja suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ja kuluneen sadan vuoden aikana. Tutkimukset tuovat esiin työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisten ja yhteentörmäysten motiiveja ja lisäävät näin ymmärrystämme suomalaisesta yhteiskunnasta. Palkitut työväentutkimukset arvioivat mukana olleiden kamppailua (työ)elämän huonontumista vastaan, vaikuttamisen historiaa, omaa mennyttä, nykypäivää ja tulevaa globalisoituvassa maailmassa."

Työväenperinne ry – Arbetartradition rf jakoi kahdennentoista kerran Työväentutkimus-palkinnon laadukkaasta työväen historian, perinteen ja kulttuurin tutkimuksesta. Työväentutkimus-palkinto annetaan vuorovuosin ammatti- ja harrastajatutkijalle kahden edellisen vuoden aikana julkaistuista työväestön elämään ja toimintaan liittyvistä teoksista. Tänä vuonna vuorossa oli harrastajatutkimus.

Työväenperinne ry jakoi myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnalla palkittiin:  

  • Olavi Horsma-aho: Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. (Tampere 2005. Kuvitus. 326 s.)
  • Timo Sandberg: Kuopion metalli ei viänny. Kuopion Metallityöväen Ammattiosasto no 60 75 vuotta. (Kuopio 2005. Kuvitus. 247 s.)

Työväentutkimus-palkintoehdokkaina oli viitisenkymmentä vuosina 2005 ja 2006 julkaistua harrastajatutkijan työtä. Tutkimuksissa keskityttiin erityisesti ammatillisen ja paikallisen historian merkityksiin. Palkintoraadin mukaan Suomessa on paljon lahjakkaita kirjoittajia, joista vain osa valitettavasti saa julkista tunnustusta. Näkemykseen voi yhtyä ja todeta että  blogimme tarjoaa yhden mahdollisuuden julkisuudelle ja tunnustuksen antamiselle ja saamiselle. Mieluusti esittelemme ja julkaisemme esittelyjä. 

Työväentutkimus-palkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana dosentti Ulla-Maija Peltonen, jäseninä tutkijat Jyrki Helin, Oona Ilmolahti, Erkki Vasara ja emeritusprofessori Jorma Kalela.

Seuraavassa palkintoraadin teoskohtaiset kommentit:

Palkitut teokset

“Aidot kirjat tehdään paperista”

Ilmari Jokinen: Patruuna-ajasta Euroopan reunalle. Paperiliiton Kuusankosken osasto 19 100 vuotta. Kuusankoski 2006. Kuvitettu. 377 s.

Paperiliiton Kuusankosken osasto yksysin sadan vuoden historia muodostaa selkeän ja hyvin toimivan kokonaisuuden. Ilmari Jokisen tutkimusyhteistyö Juhani Haapalan, Tapio Koskisen, Jorma Kuusenoksan, Erkki Mukkilan, Irma Ojalan, Paavo Pesosen ja Matti Roiton kanssa tuotti kirjan, joka on monin tavoin esimerkillinen. Tutkimuksen vastuullinen kirjoittaja Jokinen on eläkeputkeen siirtynyt ammattiosaston aktiivi; myös muut kirjoittajat ovat saman ammattiosaston toimijoita.

Teemoittain rakentuvan tarkastelun kohteita ovat muun muassa tiedotustoiminta, vapaa-aika, tasa-arvotyö, paperivalmistuksen prosessi, työsuojelu ja edunvalvonta. Esiin nousevat niin ammattiyhdistyshistoria kuin itse paperiteollisuudessa töitä tekevien maailma. Idea kirjoittaa kirja teemoittain on hyvä, koska monet kirjoittavat aiheesta, jonka parissa heillä on tai on ollut työ- tai järjestötehtäviä. Haastatteluin kirjaan on saatu luontevasti mukaan ruohonjuuritason näkökulma ja käsiteltäviin ilmiöihin syvällisyyttä. Kirjoittajat käsittelevät oivaltavasti tapahtumia laajemmissa puitteissaan. Temaattinen rakenne tekee kirjasta myös lukijaystävällisen ja samalla potentiaalisia lukijoita houkuttelevan. Lähestymistavasta huolimatta kirja kattaa hyvin myös koko sadan vuoden taipaleen tapahtumahistorian.

Kirjan kuvitus, ulkoasu ja taitto ovat erinomaisia. Onnistuneen työnjaon idea ja ammattilaiskumppanin löytäminen kirjan tuottamiseen oman alueen oppilaitoksesta on hedelmällinen yhteistyömuoto. Teoksen erityinen ansio onkin sen yhteisöllinen luonne: kirjan tekemiseen on pääkirjoittajan lisäksi osallistunut runsaasti osaajia, ja se näkyy kirjassa laadukkaana jälkenä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on otettu osaksi työväentutkimuksen kollektiivisen tiedontuotannon avauksia. Samalta taholta on saatu myös tekstien toimittaja ja oikolukija. Hanke voi toimia hyvänä esimerkkinä ja rohkaisuna muille ammattiosastojen tai työväen tutkimushankkeita pohtiville. Onnistunut julkaisu myös osoittaa, että sen toteuttamiseen on paneuduttu antaumuksella.

 

Posliiniosaamisen painava perintö

Markku Kuusela: Kruunun tekijät . Helsingin posliinityöntekijäin ammattiosaston historiaa vuosilta 1945–2005. Helsinki 2005. Kuvitettu. 211 s.

Markku Kuuselan tutkimus Arabian posliinityöntekijöiden osaston vaiheista on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tehdä vakuuttava tutkimus vailla akateemista loppututkintoa. Työn rakenne, kuvauksen eteneminen, poliittisen ja ammattiyhdistyshistorian yleisten vaiheiden sitominen paikalliseen ympäristöön, aiemman tutkimuksen täydellinen hallinta ja lähteiden monipuolinen käyttö ovat osoituksia tekijän kyvyistä tuottaa uudenlaista tietoa.

Helsingin Arabia oli julkisuuden valokiilassa syksyllä 1948. Kuusela kuvaa Arabian lakon tapahtumasarjan tarkasti ja monipuoliseen lähdeaineistoon tukeutuen. Kuusela on käsitellyt Arabian vaiheisiin liittyneitä poliittisen historian rajuja vaiheita perusteellisesti tuoden uutta näkökulmaa niiden tarkasteluun. Esitys on vakuuttava ja ”sisältä päin” nähtynä myös selvästi toisenlainen kuin aihetta koskeva ammattiyhdistys- ja muunkin historiankirjoituksen valtavirta. Siinä, missä työmarkkinahistoriat keskittyvät poliittiseen tai järjestöpoliittiseen valtapeliin, ammattiosastohistoria näkee työntekijöiden kamppailun työstään, toimeentulostaan, työolosuhteistaan ja viime kädessä ihmisarvostaan. Lukijan saavat otteeseensa kuvaukset kuohuvasta ajasta, työnantajan ja työntekijöiden ristiriitaisesta suhteesta.

Kuuselan ammattiosastohistoria avaa uuden näkökulman, joka huikeasti ylittää aikaisemmat tulkinnat. Se yltää syvälliseksi, myös kohteena olevia ihmisiä ymmärtäväksi tutkimukseksi. Kuuselan ammattiosastotutkimus haastaa selkeällä ja vakuuttavalla tavalla jo "viralliseksi" muodostunutta historiantulkintaa. Kuusela kirjoittaa kypsästi ja analyyttisesti. Markku Kuuselan Kruunun tekijät on vuosituhannen alun ammattiosastohistorioiden terävintä kärkeä. Kirja on kauniisti taitettu ja kuvitettu, myös kansi erottuu positiivisesti valtavirrasta.

 

Vuoden työväentutkimus -kunniamaininnat 2007

 
Myötämaata ja taistoa

Olavi Horsma-aho: Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa. Tampere 2005. uvitettu. 326 s.

Olavi Horsma-ahon tutkimus on onnistunut esitys järjestäytyneen työväenliikkeen toiminnasta 110 vuoden ajalta Pirkkalassa. Kirja painottuu 1900-luvun alkupuoliskoon, ennen sotia tapahtunut osuus saa painokkaan ja asioita monipuolisesti valottavan tarkastelun. Mukana on ajan yleistä kuvaa, järjestöjen vaiheita ja henkilökuvia sekä laaja kuvaus vuosista 1917–1918 Pirkkalassa ja muualla Tampereen seudulla. Tekijä osoittaa kypsää tulkinnallista otetta.

Horsma-aho tuo tekstissään esille myös tehdyt yliopistotutkimukset ja pohtii omaa asemaansa tutkijayhteisössä identifioituen itse harrastajatutkijaksi, joka on osa laajaa työväentutkimuksen kenttää. Kaiken kaikkiaan Horsma-aho yhdistää hienosti analyysinsä historian yleistasolta paikalliselle tasolle. Horsma-ahon kieli on elävää ja tarina kulkee. Kirjan ulkoasu kuvituksineen ja takakansiteksteineen on onnistunut.

 

Kuopion metalli ei taivu

Timo Sandberg: Kuopion metalli ei viänny. Kuopion Metallityöväen Ammattiosasto no 60 75 vuotta. Kuopio 2005. Kuvitettu. 247 s.

Sandbergin Kuopion metallityöväen järjestäytymisestä kertova ”Kuopion metalli ei viänny” on raikkaasti ja hyvin kirjoitettu perushistoria, joka tarjoaa oivan tietopaketin ammattiosaston taipaleesta. Sandberg lähtee liikkeelle osaston toimijoista, ja nykytoimijoiden muistitieto lisää kirjan painavuutta. Ammattiosaston ihmisten haastattelut tuovat kirjan lähelle lukijaa ja kertovat teollistuvan Suomen historiaa myös ihmiskohtaloiden kautta. Sandberg tuntee selvästi kentän hyvin. Tästä seuraa myös kirjan positiivisella tavalla välittyvä ”me-henki”.

Tiuha, kertova väliotsikointi helpottaa lukemista ja ohjaa hyvin lukijaa. Erityinen ansio on myös se, että kirja kertoo ulkopuoliselle lukijalle hyvin osaston kehityskaaren. Sandbergin kirja välittää ei-järjestöaktiiville helposti omaksuttavassa muodossa olennaista tietoa järjestötoiminnasta. Kirjan ulkoasu kuvineen ja takakansiteksteineen on kaikin tavoin onnistunut.

Lisätietoja: Kirsti Lumiala, puh. 09-750 429,  kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi