Call for Papers: Työelämän tutkimuspäivät 2007

Neljännet Työelämän tutkimuspäivät järjestetään Tampereen yliopistolla 8.-9.11.2007. Tänä vuonna päivillä pohditaan University erityisesti työelämän muutosta ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Päivien pääesiintyjät ovat professori David A. Buchanan, Cranfield School of Management, aiheenaan Improvement Evaporation and the Best Practices Puzzle: Understanding and Managing Organizational Change ja professori emeritus Juhani Kirjonen, Jyväskylän yliopisto, aiheenaan Näkökulma suomalaisen työelämätutkimukseen – 1960-luvun perintö.

Työryhmiin valituista abstrakteista kirjoitetaan enintään 6 sivun mittainen konferenssipaperi, joka julkaistaan tutkimuspäivien verkkosivuilla päivien jälkeen ja jota voi tarjota myös Työelämän tutkimus -lehteen julkaistavaksi.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet tutkimuspäivien verkkosivulta

Ystävällisin terveisin

Marjukka Virkajärvi
Työelämän tutkimuspäivät
Konferenssisihteeri


Marjukka Virkajarvi
Research Secretary
Work Research Centre
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
FINLAND
Tel: +358 (0)3 3551 7137, GSM: (0)40 700 5208
E-mail: marjukka.virkajarvi@uta.fi
http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama