KASVATUS & AIKA: uusi verkkolehti tulossa

ammattioppia.JPG

Moni- ja poikkitieteinen, historiaan suuntautunut verkkojournaali KASVATUS & AIKA julkaisee kasvatusta ja koulutusta käsitteleviä artikkeleita, katsauksia, uutisia ja kirja-arvioita. Lisäksi lehti on kiinnostunut kirjoituksista, jotka käsittelevät kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä laajemminkin.

Ensimmäinen numero ilmestyy loka-marraskuussa 2007. Sen deadline on 13.8 (artikkelit) ja 10.9. (katsaukset, kirja-arvostelut ja muut kirjoitukset) . Numeron 2008:1 deadline on 9.11. 2007 (artikkelit) ja 10.1. 2008 (katsaukset, kirja-arvostelut ja muut kirjoitukset).

Jatkossa julkaisun on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa. Tulossa on myös teemanumeroita.

Lehden päätoimittaja on prof. Jukka Rantala, HY (jukka.rantala et helsinki.fi). Häneen ja lehden toimittajiin voi ottaa yhteyttä kaikissa julkaisuun liittyvissä asioissa. Yhteystiedot, kirjoitusohjeet ja muut lisätiedot löytyvät lehden kotisivuilta.

Tervetuloa lukijaksi ja kirjoittajaksi!

Kuva: Riitta Oittinen 2006.