Kati Launis: Hilja Pärssinen työväenpoliitikkona ja -runoilijana

 

Tutkimukseni kohteena on työväenpoliitikko ja -runoilija Hilja Pärssinen (1876–1935). Pärssinen oli yksi ensimmäiseen eduskuntaan valituista naiskansanedustajista, joka tunnetaan erityisesti työläisnaisliikkeen kansainvälistäjänä ja teoreetikkona. Saksalaisen Clara Zetkinin kanssa käymänsä kirjeenvaihdon pohjalta Pärssinen hahmotti liikkeen toimintaperiaatteita ja työläisnaisen roolia uudessa, sosialistisessa yhteiskunnassa, kuten Maria Lähteenmäki on tutkimuksissaan tuonut esiin.

Mutta Pärssinen oli paitsi poliitikko myös seitsemän kokoelmaa julkaissut runoilija, jonka kaksoisroolista käsin aukeaa näkymä 1900-luvun alun poliittiseen ja kirjalliseen elämään. Millaiseksi työläisnaiseus hahmottuu, kun lukee rinnakkain Pärssisen poliittisia tekstejä ja runoja? Onko työläisnainen hänen runoissaan ja poliittisissa kirjoituksissaan ensisijaisesti luokkansa vai sukupuolensa edustaja? Naistenväliset, luokkaan kytketyt erot nousevat korostetusti esiin Pärssisen tarkastellessa työläisnaisia sorretuista sorretuimpina, ”orjattarina” ja ”porraspuina”, kun taas porvarillinen naisasia näyttäytyy hänelle ”tautina”, joka peittää näkyvistä tärkeitä yhteiskunnallisia epäkohtia.

Tutkimukseni uutta antia on Pärssisen runoilijuuden tutkiminen, sillä poliitikkona häntä on jonkin verran tutkittu (esim. Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Maria Lähteenmäki). Kynä oli Pärssisen vahvin ase, ja sitä hän tarvitsi sekä runoilijana että poliitikkona. Tavoitteenani on pohtia uudelleen niitä näkemyksiä, joita suomalaisen työläiskirjallisuuden pioneeri Raoul Palmgren esittää tutkimuksissaan Työläiskirjallisuus (1965) ja Joukkosydän (I ja II). Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus (1966). Oma tutkimukseni jatkaa Palmgrenin aloittamaa perinnettä, mutta erona on muun muassa sukupuolen nostaminen esiin ja sen kytkeminen tiiviisti luokkakysymykseen. Tutkimukseni myös keskustelee kahden tämän hetken työläiskirjallisuuden tutkijan, Kirsti Salmi-Niklanderin ja Elsi Hyttisen, kirjoitusten kanssa.

One Reply to “Kati Launis: Hilja Pärssinen työväenpoliitikkona ja -runoilijana”

  1. Verkolta löytyy myös Sari Oikarisen artikkeli “Hilja Pärssinen, Työväenliikken poliitikko ja runoilija”.

Comments are closed.