Kirsti Lumiala: Työväentutkimuksen tila ja Suomen yliopistojen opinnäytteet

Työväenliikkeen kirjasto on työväen ja työväenliikkeen historian erikoiskirjasto. Kirjaston yhtenä tärkeänä tehtävänä on dokumentoida työväkeä ja työväenliikettä koskeva kotimainen aineisto. Kirjaston työ on päivittänyt Ilkka Liikasen kokoamaa bibliografiaa: Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografiaa (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1979).

Työväenliikkeen kirjasto on tallentanut opinnäytebibliografiaan yliopistojen ja korkeakoulujen eri tieteenalojen työväenliikettä ja sen eri toimintamuotoja sekä työväestöä, työväenluokan elämäntapaa ja elinoloja käsittelevät opinnäytteet. Siihen on otettu mukaan aatehistoriaa, kansainvälistä työväenliikettä, ammattiyhdistystoimintaa, työväen lehdistöä, työväenkulttuuria, työväenperinnettä, työläisurheilua ja työväenliikkeen vaikuttajia käsittelevät työt. Opinnäytebibliografia-aineisto on haettavissa kansalliskirjaston ARTO-tietokannassa.

Opinnäytebibliografian aineiston avulla haluaisin kertoa määrällisesti, millaisia opinnäytteitä on tehty Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa eri aikoina. Haluaisin tutkia oppiaineittain, minkälaisista aiheista on tehty opinnäytteitä. Haluaisin tietää, onko eri yliopistojen ja korkeakoulujen välillä eroja aihesisältöjen painotuksissa. Olisin kiinnostunut tietämään eroaako naisten ja miesten tutkimuskohteet. Olisi myös mielenkiintoista nähdä, onko esimerkiksi 2000-luvun työväentutkimus sisällöltään erilaista kuin vaikkapa 1970-luvun.