Marjatta Rahikainen: Mistä työväki tuli tutkimukseen, missä se nyt on ja mitä vielä voisi tutkia?

Työväestä, työväenkulttuurista ja työväenliikkeestä tuli 1970-luvulla valtavan suosittuja tutkimusaiheita Länsi-Euroopan yliopistoissa. Kaikki me tiedämme työväen ja työväenliikkeen akateemisen tutkimuksen virstapylväät Suomessa, mutta ennen 1970-lukua näitä virstapylväitä oli harvassa. Miksi tämä muuttui 1970-luvulla? Samaisesta 1970-luvusta lähtien työväki on tehnyt lähtöä Euroopasta. Miten nämä kaksi ilmiötä liittyivät toisiinsa?

Globalisaatio on viimeistään 1800-luvulta vaikuttanut myös Suomen työväen elämään (ostokyvyn nousu 1800-luvun lopussa näkyi kahden siirtomaatuotteen, kahvin ja sokerin, kulutuksen kasvuna). Silti Suomen työväen historiaa on kirjoitettu nostamatta katsetta kotoisesta maaperästä. Toisen maailmansodan jälkeisen taloudellisen kasvun vuosikymmeninä täkäläisistä työläisistä tuli osa maailman rikkaita (työväen muistitiedoissa perusjuonena on usein puutteesta hyvinvointiin), mutta työväenliikkeen suureen kertomukseen kuuluu, että tämä oli meidän oman ahkeruutemme ansiota. Ehkä tätäkin suurta kertomusta olisi syytä ravistella, sillä samoina vuosikymmeninä maailma jakautui entistä jyrkemmin rikkaisiin ja köyhiin maihin, ja kuten aina rikkaat hyötyivät köyhien köyhyydestä.

Koska maailmassa edelleen kulutetaan huomattavia määriä tuotteita, joiden tekemiseen on tarvittu ihmistyötä, niin myös työväkeä täytyy olla huomattavan paljon. Mihin työväki siis on lähtenyt? Missä työväki nyt on? Keitä he ovat? Eikö globalisoituvassa maailmassa tutkijoiden pitäisi nostaa katsettaan niin, että näkisimme Suomen ja Euroopan rajojen yli? Vaikka kaikkien maiden työläiset eivät koskaan yhtyisikään, niin kaikkien maiden työläiset ovat samassa globaalissa veneessä.