Työryhmä vallan ja kirjoittamisen kytköksistä

Olen kokoamassa tutkija Kati Launiksen kanssa työryhmää Naistutkimuspäiville, jotka järjestetään tänä vuonna Oulussa 15.-16.11. Työryhmän otsikkona on ”Vallan kirjaimet. Sukupuolittuneet strategiat kirjoittamisen kentillä.” Omat tutkimuksemme kytkeytyvät 1900-luvun alun työväenkirjallisuuteen ja –kulttuuriin, mutta työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat keskustella vallan ja kirjoittamisen kytköksistä: Millaisia kamppailuja kirjoittamisen kentillä on käyty ja käydään parhaillaan? Millaisilla strategioilla erilaisia kirjallisia kenttiä ja kulttuureja otetaan haltuun? Miten luokka ja sukupuoli kytkeytyvät tähän kirjoittamisen ja vallan rihmastoon?

Pohdinnan kohteina ovat myös vaihtoehtoiset julkaisemisen ja vuorovaikutuksen muodot, joita erilaisissa historiallisissa tilanteissa on kehitetty. Miten kiistämisen ja vastakulttuurin muodot kirjoittamisen kentällä rakentuvat ja toimivat? Ovatko naiset näissä kirjallisissa vastakulttuureissa toimijoita, vastaanottajia vai kirjoittamisen kohteita? Ovatko kirjoittajat vallankäyttäjiä vai vallanalaisia – vai kumpaakin?

Kyseeseen tulevat sekä nykypäivän että menneen ajan kirjalliset aineistot, joita tarkastellaan vallan näkökulmasta. Aineisto voi koostua esimerkiksi lehdistä, kirjoista, käsikirjoituksista, omaelämäkerrallisista kirjoituksista, kirjallisten salonkien ja klubien materiaaleista, kirjeistä ja päiväkirjoista.

Abstraktit (n. 250 sanaa) tulee lähettää 30.9. mennessä työryhmän vetäjille Kati Launikselle (kati.launis@utu.fi) ja Kirsti Salmi-Niklanderille (salminik@mappi.helsinki.fi) sekä tapahtuman järjestäjille (niina.kuorikoski@oulu.fi). Lisätietoa Naistutkimuspäivistä saa osoitteesta: http://www.oulu.fi/naistutkimuspaivat2007/.

Työryhmän vetäjät:
Kati Launis FT, tutkija, Turun yliopisto / kotimainen kirjallisuus
Kirsti Salmi-Niklander FT, tutkija, Helsingin yliopisto / folkloristiikka