Historia, tieto ja valta

Turun yliopiston historia-aineet järjestävät yhteistuumin 13.-14.9.2007  seminaarin "Historia, tieto ja valta". Teema nyt ei sinänsä ole blogimme ydinalueita, mutta seminaarin työryhmissä on muutamia  papereita, jotka näyttäisivät olevan myös työväen historian ja perinteen tutkimuksen kannalta  kiinnostavia ja mikä mukavinta ne ovat luettavissa verkon kautta kokonaan. Listaan ne tähän:

  • Krekola Joni: Lenin lives in Finland 
  • Leisti Simo: Soviet Representations of the Past as Community Texts 
  • Oinonen Paavo: Miten Hella Wuolijoki toi työväenluokan näkökulman radiosarjaan 
  • Salmi-Niklander Kirsti: "Tulevien aikojen tutkijoille". Oman ajan historian kirjoittaminen ja tallentaminen 1800-luvun ja 1900-luvun alun järjestötoiminnassa
  • Tuomaala Saara: Historiantutkimuksen narratiivisuus: miten esittää faktat kertomuksina?