Working Class Movement Library, Salford

wcmltalo

Raimo Parikka esitti taannoin tässä blogissa toivomuksen, että joku Työväenliikkeen kirjaston edustaja tekisi esittelyn englantilaisesta Working Class Movement Librarysta (WCML). Tässä nettisivuilta saamani käsitys WCML:n toiminnasta.

 Working Class Movement Library toimii Salfordissa, kolmen kilometrin päässä Manchesterin keskustasta. Yhteydet julkisilla liikennevälineillä ovat erinomaiset: Salfordin yliopiston bussipysäkki on 50 metrin päässä WCML:stä ja parinsadan metrin kävelymatkan päässä on Salford Crescentin juna-asema. WCML:n talo on historiallinen Jubilee House, jonka ulkonäöstä ei voi erehtyä. WCML:n sivuilla on kuva talosta ja tulo-ohjeet myös autoilijoille.

Aukiolopolitiikassaan WCML on tehnyt osin samansuuntaisen ratkaisun kuin kotoinen Työväenliikkeen kirjasto: ti-pe 10-17. WCML on auki myös joka kuukauden kolmantena lauantaina klo 10-17. Kirjastoon tulijan on sovittava tulostaan etukäteen. Myös halutun aineiston sijainnin tarkistamista etukäteen online-tietokannoista suositellaan. Kopiokoneita saa käyttää, mutta aineistoa ei lainata.

Kirjaston kokoelma on saanut alkunsa Ruth ja Eddie Frow'n kotikirjastosta; heidän kotinsa alettiin kirjojen kertyessä tuntea Working Class Movement Libraryna. Pari tapasi toisensa kommunistisen puolueen työväenhistoriaa käsittelevässä tilaisuudessa 1953. 1960-luvun loppuun mennessä heillä oli jo huomattava kirjakokoelma ja 1980-luvulle tultaessa Salfordin kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa kirjaston Jubilee Houseen.

Ruth ja Eddie pitivät itseään onnekkaina, kun heiltä puuttui koulutus eivätkä he osanneet vieraita kieliä; näin ollen he saattoivat keskittyä englanninkieliseen aineistoon. Työväenliikettä koskevaa aineistoa on 1700-luvun lopulta saakka. Aineisto on rajattu maantieteellisesti koskemaan pääasiassa Iso-Britanniaa ja Irlantia sisältäen pienemmät osastot muualta englanninkielisestä maailmasta. Myös muita maita koskevaa materiaalia löytyy, mutta ulkomaisen aineiston pääpaino on Euroopan maissa. Historialliselta kannalta kokoelma on rajattu alkamaan 1700-luvun jälkipuoliskon myllerryksestä: Amerikan ja Ranskan vallankumouksista sekä teollistumisesta. Ihmisen osaan liittyen rajaus koskee luokkadynamiikkaa kapitalismin piirissä. Muita riiston muotoja koskevaa kirjallisuutta ei ole erikseen kerätty, mutta niitäkin valottavaa aineistoa toki löytyy kokoelmista.

WCML:n kokoelmiin kuuluu myös lukuisia yhteisöjen  ja henkilöiden arkistoja. Eri ammattiyhdistysten arkistoja on pilvin pimein; henkilöarkistoissa on luonnollisesti työväenliikkeen sikäläisiä johtohahmoja.

Osa WCML:n rahoituksesta tulee Salfordin kaupunginvaltuustolta. Kirjaston rahantarve on kuitenkin suurempi kuin sen saama avustus, joten kirjastolle voi lahjoittaa rahaa joko yksityishenkilönä tai yhteisönä. Kirjaston www-sivuilla on kiireisille kätevä lahjoituspainike, jota kehotetaan klikkaamaan ennen muita rientoja.

WCML:llä on myös eettinen sijoituspolitiikka, jota kirjasto esittelee netin kautta luettavissa olevassa Shelf Life -jäsenlehdessään (No. 13, Winter 2006). WCML:n rahoja sijoitetaan yrityksiin, joiden tuotteet tai palvelut ovat ihmiskunnalle hyödyllisiä ja joiden aiheuttamat haitat on minimoitu. Näiden tuotteiden ja palvelujen pääpainon tulee olla perustarpeiden tyydyttämisessä eikä ylellisyyden tavoittelussa. Ylellisyyksiäkin tuottava yritys saattaa silti päätyä WCML:n sijoituskohteeksi, ellei sen asiakaskunta rajoitu hyväosaisiin. WCML ei sijoita esimerkiksi yhtiöihin, jotka valmistavat aseita tai tupakkaa. Myöskin sellaiset maat ja yritykset, jotka estävät työntekijöiltään ja kansalaisiltaan ammatillisen järjestäytymisen ovat pannassa. Lisäksi yritysten toimintatapoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

WCML:n sivuilla toimii vastikään avattu online-kirjakauppa. Toistaiseksi tarjolla on vain muutamia nimekkeitä, mutta tarkoituksena on laajentaa valikoimaa tulevaisuudessa.

Esa Hämäläinen

Tiedot kerätty WCML:n nettisivuilta: http://www.wcml.org.uk/welcome.htm