Leivän tähden Rotundassa

Kansalliskirjaston Rotundassa on 24.11.2007 asti esillä suomalaista työtä eri näkökulmista esittelevä “Oodi suomalaiselle työlle” -kirjanäyttely on hyvä esimerkki siitä kuinka työ ja työn tutkiminen on ollut suomalaisille läheinen aihe. Näyttelyesitteen mukaan näyttelyn tekijät, Tiina Harpf ja Josetta Ryynänen-Brotherus, olivat kärsineet runsauden pulasta ja karsiminen oli ollut haastavaa. Kuitenkaan näyttelyyn liittynyt Leivän tähden -tilaisuus ei houkutellut Kansalliskirjaston Kupolisaliin lokakuun 11. päivä kuin kourallisen kuulijoita. Tilaisuudessa professori Pekka Laaksosen ja SKS:n Kansanrunousarkiston tutkija Juha Nirkon Kansanrunousarkiston työväenperinteen keruutoiminnasta. Lausuntaryhmä “Siitä pitäen” esitti tilaisuudessa otteita ammattiperinteen keruuaineistoista.

Keruuarkiston ammattikuntaperinnettä tallentavan keruutoiminta alkoi Pekka Laaksosen mukaan 1960-luvun lopulla eräänlaisena irtiottona perinnelajikohtaisesta keruutoiminnasta. Keruuarkistoon oli toki tätä ennenkin tallennettu vanhoja työnkuvauksia, joita esimerkiksi Kustaa Vilkuna oli hyödyntänyt kootessaan aineistosta talkootyön kuvauksia vuonna 1946 julkaistuun Työ ja ilon pito -teokseen. Laaksonen kertoi, että Kansanrunousarkiston ensimmäinen varsinainen ammattikuntiin ja työperinteeseen kohdistunut keruukilpailu järjestettiin Jätkän kulttuuripäivien yhteydessä. Vuosina 1968–69 toteutetun kirjoituskilpailun kutsu oli otsikoitu “Pokasahan aika on ohi”.

Keruuarkiston ammattiryhmiä koskevat kilpakeruut ovat Juha Nirkon mukaan sittemmin kohdistuneet muun muassa rakennusperinteeseen, kaivostyöhön, metallialaan, hoivatyöhön, kotiapulaisiin, maanviljelijöihin sekä työttömiin. Osa keruista on toteutettu uudelleen aiheiden ajankohtaisuuden mukaan. Keruut ovat tuoneet esille uudenlaista 1900-luvusta kertovaa aineistoa, vapaasti kirjoitettuja työnkuvauksia, kuvauksia elämän edellytyksistä ja ympäristöstä, joita on jo hyödynnetty useissa tutkimuksissa.

Oodi suomalaiselle työlle -näyttelyyn liittyvistä tilaisuuksista löytyy tietoa osoitteesta: http://www.kansalliskirjasto.fi/tapahtumat/1188385201897.html

Lisätietoja Kansanrunousarkiston keruutoiminnasta: http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm