Pärjäämisen ajat – horjuvat työt

vvkansi2007

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran uusin vuosikirja Väki Voimakas 20, Pärjäämisen ajat – horjuvat työt ilmestyy joulukuun alussa. Julkistamistilaisuus on 12. joulukuuta Työväenliikeen kirjastossa. Kirjan artikkelit ottavat osaa työelämän muutoksesta käytävään ajankohtaiseen debattiin. Niissä kysytään kenen ehdoilla työelämän muutoksia, joustoja ja turvan vaihtelevia muotoja on toteutettu ja toteutetaan. Kaikkien voittoon johtavan win-win -retoriikan rinnalle tuodaan win-lose -tilanteita. Teoksen yhdeksässä artikkelissa otetaan kantaa palkkatyöyhteiskunnan muutoksia ja sopimuksellisuutta ohjaaviin arvokeskusteluihin. Esimerkeiksi tällöin nostetaan etenkin joustoturva ja perustulo sekä oikeus työhön ja vapaaseen.

Teoksessa osoitetaan, että heikentyvän työelämän historian juonteita on pidemmältä ajalta kuin viimeisiltä kvartaalitalouden vuosikymmeniltä. Tietyillä aloilla ja tiettyjen väestöryhmien kohdalla pätkä-, keikka-, tunti- ja kausityöt, ylityöt, joustaminen ovat olleet tavallisia. Mitä pärjääminen on sitten tarkoittanut? Entä keitä horjuvat työt ovat ennen kaikkea koskeneet? Yleishuomiona voidaan väittää, että pärjäämisen ajat ja tavat ovat näkyneet niiden väestöryhmien elämässä, jotka on määritelty ”toisiksi” tai luokiteltu yhteiskunnalliseen marginaaleihin kuuluviksi.

Sisällys:

  • Anu-Hanna Anttila & Anu Suoranta: Prologi – pärjäämisen ajat
  • Mia Hemming: Sosiaalinen markkinatalous – talousjärjestelmä, joka ei tyydytä tarpeita
  • Anu-Hanna Anttila: Palkkatyö vapaan edellytyksenä
  • Jari Heinonen: Työläisisiltä pojille. Kolmen miessukupolven työkokemuksia
  • Liisa Lähteenmäki: Työntekijät ruotuun! Pätkä- ja vuokratyöt palkansaajien moraalisäätelynä
  • Katri Kaunisto: Halpaa metsätyötä. Yrittäjyys ja työttömyys metsäammattilaisten kokemana.
  • Kimmo Kevätsalo: Työnantaja ja työntekijä muutoksessa – entä ammattiyhdistysliike?
  • Marko Nenonen: Syntyvätkö työttömien pakkotyömaat uudelleen?
  • Anu Suoranta & Anu-Hanna Anttila: Epilogi – horjuvat työt

Kirjan tiedot: Anu-Hanna Anttila & Anu Suoranta (toim.): Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Väki Voimakas 20, Tampere 2007.