CFP: Työväki ja kokemus

Onko kokemuksen tutkiminen työväestön osalta painottunut tarpeettoman paljon jokapäiväisiin tapahtumiin ja ovatko suuret muutokset jääneet taka-alalle?

Vai onko niin, että vuoden 1918 sisällissota tai 1960–1970-lukujen poliittinen liikehdintä ovat saaneet liiankin suuren huomion selitettäessä työväestön maailmankuvaa?

Mitä työväestö ajatteli Neuvostoliitosta tai mitä lapset ajattelivat siitä, että he urheilivat TUL:n seurassa?

Miltä tuntui työväestöstä huolta kantavan tehtaan patruunan kontrolli tehtaan työläisestä?

Entä miten tavoittaa niiden työväkeen kuuluneiden kokemusmaailmaa, jotka eivät kuuluneet organisoituun työväenliikkeeseen tai joita kirjoituskilpailut eivät tavoita?<

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran perinteisessä kesäseminaarissa tutkijoita pyydetään pohtimaan näitä ja muita työväestön ajatusmaailmaan keskeisesti kuuluneita ilmiöitä. Olemme kiinnostuneita myös siitä, millaisilla lähestymistavoilla ja käsitteillä pystytään vastaamaan niihin kysymyksiin, joita suuret tapahtumat, hitaampi rakenteellinen muutos ja jokapäiväinen aherrus ovat ihmisten mielissä herättäneet.

Lähetä meille lyhyehkö, enintään yhden sivun, abstrakti, jossa kerrot tutkimusaiheesi ja sen, miten sijoitat tutkimuskohteesi aikaisempaan suomalaiseen tai ulkomaiseen tutkimukseen. Varsinaisten seminaariesitysten toivotaan sisältävän sekä aikaisemman tutkimuksen analysointia että oman tutkimuskohteen ja -tavan esittelyä. Toivomme seminaariin esityksiä niin aloittelevilta kuin pidemmälle ehtineiltä tutkijoilta.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 17.3.2008. Valinnasta ilmoitetaan asianomaisille viimeistään 31.4.2008.

Abstraktit lähetetään osoitteella oona.ilmolahti at helsinki.fi. Lisätietoja antaa myös THPTS:n puheenjohtaja Matti Hannikainen, 050 339 3824, matti.hannikainen at helsinki.fi.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 18.–19.8.2008. Varsinaiset seminaariesitykset kestävät noin 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa yleisökeskustelu. Esitysten toivotaan olevan yleistajuisia, suuria linjoja luotaavia tai yksityiskohtiin meneviä. Esiintyjille seminaari on maksuton. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2009.