CFP: Lukeva ja kirjoittava työläinen

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 24.–25.8.2009

Seminaariin ovat tervetulleita alustukset, joissa pohditaan lukemisen ja kirjoittamisen merkityksiä ja käytäntöjä työväestön ja kansan keskuudessa.

”Kuka rakensi seitsenporttisen Teeban? Kirjoissa kuninkaitten nimet.”  Näin alkaa Bertolt Brechtin kuuluisa runo ”Lukevan työläisen kysymyksiä”, joka kyseenalaistaa vallanpitäjien historiankirjoitusta.

Mitä lukeminen ja kirjoittaminen merkitsevät yksilölle: Ovatko ne sosiaalisen nousun välineitä? Antavatko ne välineitä yhteiskuntajärjestyksen, uskonnon ja valtaapitävän ideologian kyseenalaistamiseen?

Miten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät yhteisöllisyyteen? Onko työväestön/kansan piirissä kehitetty omaperäisiä kirjallisen ilmaisun keinoja ja julkaisemisen muotoja? Vai onko lähinnä jäljitelty sivistyneistöä? Miten lukeminen ja kirjoittaminen ovat vaikuttaneet työväenliikkeen maailmankuvan murrokseen?

Miten suomalaisen työväenkirjallisuuden traditio kytkeytyy kansaomaisiin lukemisen ja kirjoittamisen traditioihin ja käytänteisiin? Miten sukupuoli ilmenee työläisten/kansan kirjallisessa kulttuurissa?

Millaisia jännitteitä lukemiseen ja kirjoittamiseen on sisältynyt työväenkulttuurissa, työläisyhteisöissä ja työväenliikkeessä? Mikä on ollut sallittua ja kiellettyä, hyödyllistä ja vaarallista lukemista ja kirjoittamista?

Onko työväenkirjallisuus vain historiallinen ilmiö? Mitä on tämän päivän työväenkirjallisuus? Mikä on tämän päivän näkökulma työväenkirjallisuuden tutkimustraditioon?

Abstraktit lähetetään Taina Uusitalolle (tamauu@utu.fi) viimeistään 20.3.2009. Valinnasta tiedotetaan huhtikuussa 2009.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 24.–25.8.2009. Esitykset kestävät noin 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa yleisökeskustelu. Esiintyjille seminaari on maksuton. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2010. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran toiminnasta on löydettävissä lisätietoja seuran internetsivuilta: http//www.pageflakes.com/thpts

Katso myös  Elore 2/2008  Raportti: Työväen kokemusta tavoittamassa
Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto (THPTS:n kesäseminaari 2008)