Väitöstä pukkaa

Työväenhistorian tutkimuksessa on menossa hyvänlainen buumi.  Anu Suoranta puolustaa ensi perjantaina Helsingissä väitöskirjaansa Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Blogimme onnittelee lämpimästi Seuran entistä sihteeriä, kuten myös edellisessä merkinnässä mainittua väittelijää Ulla Aatsinkia, joka myös on Seuran entinen sihteeri.

Anu Suorannan väitöskirjan esittelyksi lainaan Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedottajan Mari Peltosen tekstiä:

“Valtiotieteen maisteri Anu Suorannan 20. helmikuuta Helsingin yliopistossa tarkastettava väitös Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä on koruton kertomus sukupuolta arvottavien työelämän käytäntöjen muodostumisesta. Säännöllisen epäsäännöllinen työ aiheuttaa työuraan toistuvia katkoksia. Pätkätyö tuottaa 2000-luvun Suomessa taloudellista ja sosiaalista turvattomuutta sekä työtätekeviä köyhiä. Kuitenkin ajatus siitä, että vakaasta työelämästä ollaan juuri globalisaation myötä siirtymässä uuteen ja ennennäkemättömään epävakauden aikaan, kyseenalaistuu, kun työelämää tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Historian valossa nykyisten pätkätyösuhteiden yleisyys ei näyttäydy uutena ilmiönä vaan työmarkkinakäytäntönä, joka edelleen asettaa sukupuolet arvojärjestykseen.

Suorannan Halvennettu työ on analyysi työnteon sääntelystä ja hallinnasta aikana ennen työehtosopimuksia. Siinä työelämän nykyiset kehitystrendit ja historiallis-empiirinen aineisto käyvät vuoropuhelua. Työnantajan intressinä on ollut pitää työelämän aloite pois ammattiyhdistysliikkeeltä – ennen ja nyt. Tutkimuksen keskeisenä tarkastelun kohteena ovat 1920- ja 1930-luvun naisten työsuhteet matalapalkka-alalla, tekstiiliteollisuudessa. Tutkimus haastaa kysymään, millä edellytyksillä suomalaisessa työmarkkinahistoriassa voidaan ylipäätään puhua sopimusten turvasta, vakaista ansioista ja toimeentulon varmistavasta jokapäiväisestä palkkatyöstä.

Maailmansotien välisen ajan ja 2000-luvun työelämän suhteiden vastakkainasettelu auttaa ymmärtämään työelämän muutosta. Suorannan tutkimus voidaan nähdä analyysina siitä, kuinka on käsitettävissä, että maailmansotien välinen työelämä ja 2000-luvun työelämä muistuttavat toisiaan. Menneisyydessä tehdyt valinnat ja toimintaa ohjaavat ajattelumallit ovat läsnä nykyisyydessä. Halvennettu työ antaa oivia välineitä ymmärtää tämän päivän työmarkkinasuhteiden logiikkaa.

Anu Suoranta työskentelee parhaillaan ma. tutkijana Helsingin yliopiston hankkeessa Pohjoismaisen hyvinvointiuniversalismin rajat. Hän toimii myös Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmän puheenjohtajana. Hän on ollut vuoden 2009 alusta voimaan tulleen apurahansaajien sosiaaliturvauudistuksen keskeinen edistäjä. Suoranta on kotoisin Turusta ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1985 Kastun lukiosta.

Anu Suoranta väittelee 20.2 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittisen historian alaan kuuluvasta aiheesta. Väitöskirjaa myy Vastapaino, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-768-244-2″

One Reply to “Väitöstä pukkaa”

  1. Anu kiittää ja jää odottelemaan THPT seuran seuraavien sihteerien väitöksiä. Edelliset puheenjohtajathan ollaan jo saatu hajasijoitettua professoreiksi ympäri maata.

Comments are closed.