Työväki ja kokemus – Väki Voimakas 22

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran tämän vuotinen vuosikirja Kati Launis ja Marko Tikka (toim.), Työväki ja kokemus (Väki Voimakas 22, 2009,  198 s.) on ilmestynyt.

vv22kansi

Vuosikirja  lähestyy kokemusta historiallisena, sosiaalisena ja kuviteltuna ilmiönä. Ajallisesti teoksessa liikutaan 1800-luvun loppupuolelta nykypäiviin asti. Kirjoittajien käyttämät aineistot vaihtelevat omaelämäkerrallisista ”Tunnustuksista” kaunokirjallisuuteen, haastatteluista keruukyselyihin.

Kirja tarjoaa tänäkin vuonna pääosin Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarissa elokuussa 2008 pidetyistä alustuksista muokattuja artikkeleita. Kirjan sisältö on jaoteltu kolmeen ryhmään, joiden artikkelit seuraavat aikaperspektiiviä mutta sointuvat osin temaattisestikin yhteen.

Sisältö:

Kati Launis & Marko Tikka: Kokemuksen jäljillä

Ulla-Maija Peltonen: Rajaton kokemus – Näkökulmia toiseen tietoon

Jarkko Liedes: Politisoituneet kädet – Käsityöväen liikkeestä työväenliikkeeksi.

Sami Suodenjoki: Kiistämisen rajat – Suutari Lindholm ja kansanomainen vastarinta varhaisessa työväenliikkeessä

Lauri Keskinen: Agitaatiotilaisuus opetustapahtumana. Teoreettinen tarkastelu agitaation vastaanotosta työväenseuroissa.

Elsi Hyttinen ja Kukku Melkas: ”Me olemme teidän luomianne olentoja” .

Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto: Hikeä, naurua ja nokea – Naisten kokemuksia tehdastyöstä toisen maailmansodan aikana

Jaana Laine: Puolipuhtaasta tynkäkarsintaan ja urakasta aikapalkkaan. Puutavaranhakkuun palkkauksesta 1950–2008

Marko Tikka: Tahdon kirjoitukseni takaisin

Kirjaa myy Tiedekirja, 20 €/kpl

Katso myös  Elore 2/2008  Raportti: Työväen kokemusta tavoittamassa
Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto (THPTS:n kesäseminaari 2008)

Kuuntele myös KSL:n Lähiradion Mataleenan poluilla ohjelmasarjan osa 18. HIKEÄ, NOKEA JA NAURUA
Sota vei kotirintaman naiset tehdastyöhön ja pöllimetsään. Miten nuoret tytöt kokivat palkkatyön ja työvelvollisuuden, kysyivät tutkijat Kirsi- Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto Kiljavalla ”Työväki ja kokemus” seminaarissa.

Manchester’s Radical History

manchester

Manchester Radical History -ryhmä avasi kesällä uuden (blogipohjaisen) sivustonsa http://radicalmanchester.wordpress.com/.

“Manchester Radical History Collective is a small group of politically
active people living in Manchester. We’re not affiliated to any single
movement or Party and have a range of views on major political issues of
the past, present and future.
We share an interest in the city’s radical and grassroots history – the local struggles and campaigns that have shaped the city of Manchester and the towns that make up Greater Manchester, and the people that live in them. And we’re inspired by the way that Manchester’s people have maintained a spirit of independence and resistance which has endured down the years.”

Kolme viimeisintä merkintää ovat:

  • Len Johnson: Manchester boxer and Communist
  • Mary Quaile: Trade Unionist and fighter for working women
  • Paddy O’Donoghue: Head of the Irish Republican Army in Manchester 1919-1921,  co-ordinating jail escapes and attacks on buildings

Merkinnät on varustettu sekä teemallisilla että alueellisilla (Manchester ja lähiympäristö) tageilla. Teematagien luettelo on jo tässä vaiheessa pitkä:  Anti-Fascism,  Anti-Nuclear,  Anti-Racism,  Minority Ethnic Rights,  Co-operatives,  Communism,  Feminism,  Irish Independence,  Pacifism,  Radical Education, South Africa, Spanish Civil War, Suffragettes & Suffragists,  Trade unions,  Unemployed Workers’ Movement,  Workers’ Education, Workers’ Rights. Kaikki tekstit ovat toistaiseksi olleet yhteen henkilöön kiinnittyneitä.

Tätä viritystä kannattaa seurata. Lisään sen myös oikean reunan palkkiin kv.järjestöjen kohdalle.