Teetkö tai suunnitteletko GRADUA/TUTKIMUSTA työväestöstä, työväenliikkeestä tai työelämästä?

Tule mukaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran järjestämään
tutkijatapaamiseen perjantaina 5. helmikuuta 2010 klo 11–16 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6). Tulevan seminaarin uutuutena on, että graduntekijöiden lisäksi seminaariin voivat osallistua väitöskirjaansa tai muuta tutkimusta valmistelevat henkilöt.

Ohjelman runkona ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaamuotoiset työpaperit, joita kommentoivat tutkijat ja arkistojen edustajat. Paperit voivat olla historian, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, sosiologian tai jonkin muun aineen tutkimussuunnitelmia, joiden kohteena on tavalla tai toisella työväestö, työväenliike tai työelämä.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18. joulukuuta 2009.

Liitä ilmoittautumiseesi yhteystietosi sekä noin sivun pituinen luonnehdinta
tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tutkimuskysymys ja aikakausi sekä työn nykyinen vaihe). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja työn ohjaajan nimi.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan seuran sihteeri Andreas McKeough
(mckeough@mappi.helsinki.fi, 050 367 9801). Osallistujat lähettävät varsinaiset
seminaaripaperit järjestäjille viimeistään 25.1.2010. Paperit julkaistaan verkossa, josta ne ovat tulostettavissa seminaarin osallistujille.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!