Vuosikirja puntarissa

Uudessa Työväentutkimus vuosikirjassa (2009) on julkaistu Anu-Hanna Anttilan kirjoittama arvio THPTS:n vuosikirjasta Työväki ja kokemusVäki voimakas 22:

Työväki ja kokemus

Teoksen otsikko pistää lukijan ajattelemaan, minkälaista ja mitä on kokemus. Työväen kokemukseen haetaan ymmärrystä ja selityksiä kaikkiaan kahdeksassa artikkelissa. Teoksen toimittajat kirjallisuudentutkija Kati Launis ja historiantutkija Marko Tikka ovat jaotelleet artikkelit kolmeen osioon: kokemuksen kulttuurihistorialliseen näkökulmaan, työväenliikkeen kokemuksellisiin alkuvuosiin ja maailmansotien väliseen ja sotien jälkeiseen kokemisen aikaan.

Olen altis ajattelemaan, että yksilöt kokevat sosiaalisen maailman
eräänlaisena kokemusten virtana, jossa ei sellaisenaan ole järjestystä. Kokemukset eivät myöskään itsessään ole merkityksellisiä. Kokemusten järjestys ja merkityksellistäminen rakentuvat samanlaisuuksien ja erojen avulla, kun ihmiset kategorisoivat ja kielellistävät kokemuksensa. Kokeminen ei ole näin myöskään aivan mielivaltaista, sillä kokemisen merkitystä tuottavat ja järjestystä muokkaavat niin omat kuin muidenkin kokemukset sekä myös opitut konventiot rakentavat kokemuksista narratiiveja.

Lue koko arvio

Kirjaa myy Tiedekirja, 20 €/kpl