Vuoden työväentutkimus ja työväentutkija palkinnot jaettu


Palkitut:  vasemmalla Anu Suoranta, keskellä palkintoraadin puheenjohtaja Anu-Hanna Anttila ja oikealla Tauno Saarela.

Palkintoraati toteaa:

Vuoden Työväentutkimus -palkinto on päätetty myöntää VTT Anu Suorannan tutkimukselle Halvennettu työ (2009, Vastapaino). Suorannan tutkimus on tieteellisesti korkeatasoinen ja myös laajemman yleisönsä kanssa keskusteleva tutkimus, joka pistää lukijansa ajattelemaan. Suorannan keskeisenä huomiona on se, että nykypäivän epävarmalla työelämällä, joustoilla ja epätyypillisillä työsuhteilla on historiansa. Tutkimuksessa tehdyt ”aikaloikat” paljastavat, että työsuhteen, työajan ja työviikon pituus ja loman epäsäännöllisyys sekä tuntipalkan heittelyt ovat olleet totta erityisesti naisille. Naiset ovat joustaneet ja luovineet kiireisen urakkatyön ja työttömyyden välillä sekä heille ei ole tarjottu täystyöllisyyttä. Naisia on koskenut myös työtätekevien köyhyyskierre.

Suorannan 1920−1930-luvun kutomoteollisuudessa työskennelleiden naisten työsuhteisiin pureutuva tutkimus osoittaa, ettei naisilla ollut juurikaan pelivaraa vaikuttaa omaan työntekoonsa, sen kestoon, sisältöön tai palkkaukseen. Työnteon yksipuolinen säätely työnantajan puolelta ei antanut tähän mahdollisuuksia, vaan vasta työehtosopimusjärjestelmä toi kuria ja parannusta, joskaan ei korjannut naisten palkkausta. Suoranta haastaa ja kysyy samoja kysymyksiä historialliselta aineistoltaan kuin tämän päivän ammattiyhdistysliikkeeltä: Miksi sukupuolten samapalkkaisuutta ei otettu 1920-luvulla ammattiliiton neuvottelujen lähtökohdaksi? Miksi tämän päivän vahvat liitot eivät tue naisvaltaisten matalapalkka-alojen työn arvostamista? Miksi nykypäivän työelämän epäkohtia yhä suvaitaan?

Vuoden työväentutkimus -palkinnon lisäksi myönnetään nyt ensimmäisen kerran Työväentutkija-erikoispalkinto pitkäjänteisestä työväentutkimukseen liittyvästä työstä VTT Tauno Saarelalle. Hänen uusin teoksensa Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930 (2008, SKS) on jatkoa Saarelan vuonna 1996 ilmestyneelle väitöskirjalle. Teokset ilmentävät Saarelalle ominaista perusteellista, kriittistä ja oivaltavaa tutkimusotetta, jonka avulla mittavista lähdeaineistoista tuotetaan uusia tulkintoja. Saarela on työskennellyt pitkään kommunismin parissa ja on yksi sen johtavista suomalaistutkijoista, joka jo ennen tohtorintutkintoaan oli tehnyt pitkän rupeaman tutkimussarallaan. Niin väitöskirjassaan kuin uudessakin tutkimuksessaan Saarela välttää sortumisen sankarikertomuksiin, vaikka osoittaa ymmärtämystä liikkeelle, joka pyrki luomaan omista lähtökohdistaan kannattajilleen paremman Suomen.

Työväenperinne ry jakaa Vuoden Työväentutkimus -palkinnon vuorovuosina ammattitutkijoille ja harrastajatutkijoille. Tällä kertaa palkintoraati arvioi vuosina 2008−2009 ammattitutkijoiden julkaisuja, ja ne sijoittuivat ennen muuta työväestön, työväenluokan ja työväenliikkeen tutkimusalaan. Näillä kriteereillä arvioitavaksi valikoitui 37 tutkimusta kaikkiaan yli 80 aiheensa puolesta mahdollisesta teoksesta. Palkintoraatiin kuuluivat puheenjohtajana dosentti Anu-Hanna Anttila (TY/sosiologia) sekä jäseninä dosentti Marjaliisa Hentilä (HY/taloushistoria), dosentti Erkki Vasara (HY/poliittinen historia), FT Kati Launis (TY/kotimainen kirjallisuus) ja VTT, historiantutkija Veli-Pekka Leppänen.